«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : MAASTOPUKU M05

17.08.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-017100
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 158-361492
Tarjoukset 24.09.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=192181&tpk=c67208e8-69ff-458d-bfd5-4662c33c7e8c

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=192181&tpk=c67208e8-69ff-458d-bfd5-4662c33c7e8c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MAASTOPUKU M05
Viitenumero:
3337/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erikoistyövaatteet. (18130000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee M05 maastopukujen puitejärjestelyä vuosille 2018 - 2021. Vuosittainen arvioitu hankintamäärä 2018-2021: 482-4016 Housut, maasto-\M05, 18 000 kpl 482-4017 Takki, maasto-\M05, 16 000 kpl Vuosittainen määrä voi ylittyä tai alittua, kuitenkin siten, että koko 4 vuoden sopimuksen aikana hankintamäärät ovat enintään seuraavat: 482-4016 Housut, maasto-\M05, 72 000 kpl 482-4017 Takki, maasto-\M05, 64 000 kpl Ensimmäinen kotiinkutsutilaus tullaan tekemään sopimuksen alllekirjoituksen yhteydessä ja on arviolta 482-4016 Housut, maasto-\M05, 14 600 kpl 482-4017 Takki, maasto-\M05, 11 200 kpl Alustavat kokolajitelmat ovat liitteinä 6a ja 6b.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2824000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Maastopukujen vaatimukset, valmistus ja toimitus tarjouspyynnön liitteinä olevien teknisten spesifikaatioiden 2300-c/10.4.2017 ja 2301-c/7.4.2017 mukaisesti, poislukien teknisen spesifikaation 2300-c vaatimus 2.7 painonapin 18 mm halkaisijasta. Halkaisijan vaatimus on 15-16 mm. Housut toimitettan ilman polvipehmusteita. Kankaan vaatimukset ja valmistus teknisen spesifikaation 2001-d/31.3.2017 mukaisesti, pois lukien kohta 8.2.1 Bundesmann, jonka osalta vaatimus: Läpimennyt vesimäärä: enintään 15 ml Imeytynyt vesimäärä: enintään 35 % Toimittaja hankkii ja kustantaa kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Puolustusvoimat voi luovuttaa Maastopuvun M05 kaavat jo tarjouspyyntövaiheessa. Lectra-järjestelmässä sarjotut kaavat luovutetaan pyydettäessä sähköpostilla. Tarjoaja voi tilata perusnäytteen (1 kpl/housut ja 1 kpl/takki /tarjoaja) hintaan 70 EUR sisältäen pakkaus- ja toimituskulut. Tilausohjeet ovat kohdassa "Muut tiedot". Tarjoaja/alihankkija saa käyttää kaavoja ja perusnäytettä ainoastaan tähän tarjouspyynnön liittyvän tarjouksen valmisteluun. Tarjoaja vastaa aina kaavojen ja perusnäytteen oikeasta käytöstä. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi Tarjoajan tulee antaa hankinnan kohteen kriteereissä vaaditut vaatimusten täyttymistä osoittavat tiedot materiaaleista ja tarvikkeista. Tiedot on annettava samassa muodossa ja/tai mittayksikössä kuin vaatimus. Tarjoajan tulee myös liittää tarjoukseensa hankinnan kohteen kriteereissä vaaditut tarjousnäytteet sekä lista materiaaleista ja tarvikkeista, jossa on selkeästi merkitty valmistajan tuotenimi tai/ja tuotenumero, valmistaja ja valmistusmaa. Tarjouksen mukana toimitetut muut dokumentit ja pyydetyt liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Teknisten tietojen mukaanlukien valmistajat on vastattava tarjottua tuotantoa. Tarjousnäytteiden on vastattava edellä mainittuja vaatimuksia ja niiden on oltava teknisten tietojen mukaisia. Mikäli tarjousnäyte poikkeaa vaaditusta, tulee poikkeamista liittää näytteen mukaan kirjallinen selvitys. Poikkeamat eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että vaatimusten mukaisuuden todentaminen estyy. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Näytteet ovat merkittävä selkeästi ja viittaus näytteen numeroon on merkittävä hankinnan kohteen kriteereihin. Tarjousnäytteiden toimittamisesta Talousvarikolle tarkemmat tiedot ovat kohdassa "Muut tiedot". Tarjouspyynnön vastainen tarjous hylätään. Pyydettäessä Tarjoajalla on valmius toimittaa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden liitteet teknisistä ominaisuuksista (tuotevalmistajan tekninen spesifikaatio) ja laatutodistukset (laboratoriotestaustulokset vaatimusten täyttymisestä), joiden perusteella voidaan todentaa vaatimustenmukaisuus. Tarjousnäytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaallisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Mikäli Tarjoaja tarjoaa yhdellä tarjouksella useampia näytteitä/käyttökohta, tarjottuja näytteitä käsitellään siten, että kaikkia tultaisiin käyttämään tuotannossa. Näin ollen kaikkien näytteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Tarjousnäytteitä ei palauteta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2824000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.9.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.9.2018 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2018
«« Takaisin