«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Carea-Sairaalat Oy : Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

10.08.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016874
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 154-352351

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Carea-Sairaalat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2556615-8
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintatoimisto
Puhelin:+358 442231423
Sähköpostiosoite:hankinnat@carea.fi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.carea.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=196825&tpk=41bef62f-4da4-4114-983a-af1e7e5f3c38
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Ilmoituksen tarkoituksena on lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja. Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa Kouvolan kaupungin alueelle uudisrakennuksena uuden sairaalarakennuksen, Ratamokeskuksen. Rakennuspaikka on ennestään rakentamaton ja sen osoite on Ruskeasuonkatu 1, 45100 Kouvola. Rakennuksen laajuus on n. 21 000 brm2, ja hankkeeseen kuuluu myös rakennukseen kuuluvien piha-alueiden rakentaminen. Hanke jaetaan kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa tehdään kohteen maanrakennukseen liittyvät työt ja toisessa vaiheessa varsinaiseen talonrakennukseen liittyvät työt. Vaiheet toteutetaan pääurakkamuotoisina kokonaisurakoina, joissa Tilaaja solmii sopimuksen vain kunkin vaiheen kokonaisurakoitsijan/pääurakoitsijan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: maanrakennusurakka (vaihe 1) ja talonrakennusurakka (vaihe 2). Ensimmäisen vaiheen pääurakoitsijana toimii maanrakennusurakan urakoitsija. Pääurakoitsijan vastuut ja velvoitteet siirretään talonrakennusurakan urakoitsijalle siirryttäessä ensimmäisestä vaiheesta toiseen. Vaiheen 1 työt tulkitaan valmistuneeksi, kun vaihe 2 voidaan aloittaa. Maanrakennusurakassa ja talonrakennusurakassa tarvittavat alihankintasopimukset tekee kunkin vaiheen kokonaisurakoitsija omiin nimiin. Alistettuja sivu-urakoita ei ole. Hankkeen toisen vaiheen (talonrakennusurakka) työt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2019. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan tammikuussa 2021. Vaiheen 1 hankintailmoituksen arvioitu julkaisuajankohta on syyskuu 2018 ja vaiheen 2 hankintailmoituksen arvioitu julkaisuajankohta on maaliskuu 2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjousten valintaperusteet tarkennetaan myöhemmin julkaistavaan tarjouspyyntöön.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
22.3.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien tulee täyttää Tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset tarkennetaan myöhemmin julkaistavan hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavalla tarjouspyynnöllä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.8.2018
«« Takaisin