«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kimitoöns kommun : Suunnittelupalveluiden puitejärjestelmäsopimus, YSK

10.08.2018 09:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016814
Tarjoukset 17.9.2018 mennessä osoitteeseen:
Kimitoöns kommun 0133833-7 /
Kemiönsaaren kunta
Mot 192/2018Greger Lindholm
Vretantie 19
25700
Kemiö
Puh. +35824260800

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kimitoöns kommun
Y-tunnus 0133833-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kemiönsaaren kunta
Yhteyshenkilö Greger Lindholm
Postiosoite Vretantie 19
Postinumero 25700
Postitoimipaikka Kemiö
Maa Suomi
Puhelin +35824260800
Sähköpostiosoite greger.lindholm@kimitoon.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kimitoon.fi/fi/yrittaminen_tyollisyys/elinkeino-_yrityspalvelut/ajankohtaiset_hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Suunnittelukilpailu

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suunnittelupalveluiden puitejärjestelmäsopimus, YSK
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Mot 192/2018
Hankinnan kuvaus

Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut (12)

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
200000 - 300000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. (71400000-2)
Päänimikkeistö
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 31.10.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Katso tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.9.2018
Tarjousten voimassaoloaika

3 kuukautta

Lisätietoja

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 11.9.2018 sähköisesti kemiönsaaren kunnan Ekstanetissä https://extranet.kimitoon.fi

Kysymyksiä on lähetettävä 31.8.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseen suunnittelutarjous@kimitoon.fi

Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön.

Vain yllämainitulla tavalla annetut täydennystiedot ovat Kemiönsaaren kuntaa sitovia.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin