«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy : Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy/Liesharjunkatu 6, uudisrakennus, LVIA-urakka

10.08.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016796
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 154-352446
Tarjoukset 10.09.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5519

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0433221-3
Postiosoite:PL 150
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Talonpoika
Puhelin:+358 40668760
Sähköpostiosoite:pekka.talonpoika@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.lappeenrakennuttaja.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5519

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5519

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen vuokrataloyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy/Liesharjunkatu 6, uudisrakennus, LVIA-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hanke käsittää Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kolmekerroksen kaksiportaisen asuinkerrostalon uudisrakentamisen aluetöineen Lappeenrannan Sammonlahden kaupunginosassa, osoitteessa Liesharjunaktu 6.

Talojen pohjakerroksissa sijaitsevat yhteistilat.

Kohteeseen tulee yhteensä 51 asuntoa, joiden asuinpinta-ala on 2320,5 m2.

Rakentamisen arvioitu aloittamisajankohta maaliskuu 2019 ja työn kesto on 14 kuukautta.

Rakennusurakoitsija on hankkeen pääurakoitsija (päätoteuttaja).

LVIA ja sähköurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liesharjunkatu 6 uudiskerrostalokohteen LVIA-urakka.

Kohteeseen tulee 51 asuntoa, joiden asuinpinta-ala on 2320,5 m2.

Rakentamisen arvioitu aloittamisajankohta on maaliskuu 2019 ja työn kesto on 14 kuukautta.

Rakennusurakoitsija on hankkeen pääurakoitsija (päätoteuttaja).

LVIA- ja sähköurakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:14 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet:

Tarjouksessa tulee olla selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Tarjoajan rikosrekisteriote:

Selvtiys siitä, että tarjajaa tai sen vastuuhenkilöitä ei ole tuomittu hankintalain 1397/2016 § 80 mukaisista rikoksista.

Laadunvarmistus:

Yrityksen laadunvarmistus ja työturvallisuus on oltava dokumentoidusti kunnossa.

Taloudellinen ja tekninen suorituskykyky:

Urakoitsijalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky urakan suorittamiseksi.

Urakoitsijalla tulee olla referenssejä vastaavan tyyppisistä urakoista.

Urakoitsijalla tulee olla riittävä pätevyys ao. toimialalla toimimiseen.

Avainhenkilöiden pätevyys ja referenssit:

Urakoitsijan tulee nimetä tarjouksessa kohteesta vastaava työjohtaja. Pääurakoitsijan tulee nimetä myös kohteesta vastaava työpäällikkö.

Nimetyllä työnjohtalla tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään 3 vuotta työkokemusta vastavaavissa tehtävissä, riittävät referenssit ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa pääurakoitsijaan.

Kaikilla hankkeen avainhenkilöillä tulee olla näyttöä siitä, että tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä tehtävien hoitaminen edellyttää. Kaikilta hankkeen avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarkemmat märittelyt tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.9.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 2 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.9.2018 12:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee jättää sähköpostilla viimeistään 10 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä osoitteeseen: lappeen.rakennuttaja@lappeenranta.fi.

Tarjouspyyntöasiakirja ja mahdolliset tarjousaikana annettavat lisäselvitykset toimitetaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville ainoastaan sähköisessä muodossa projektipankin kautta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.8.2018
«« Takaisin