«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Oulun Energia Oy : Oulun Energia Oy, Laanilan biovoimalaitos, 1. vaiheen maanrakennus- ja perustusurakka

09.08.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016772
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 153-351891

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0989376-5
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ville Airovuo
Puhelin:+358 447033614
Sähköpostiosoite:OEBIO@oulunenergia.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oulunenergia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oulun Energia Oy, Laanilan biovoimalaitos, 1. vaiheen maanrakennus- ja perustusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oulun Energia Oy on käynnistänyt uuden sähköä, kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä tuottavan voimalaitoksen toteutussuunnittelun. Investointi käsittää polttoaineteholtaan noin 215 MW:n voimalaitoksen, joka sijoitetaan Kemiran teollisuusalueella sijaitsevalle tontille.

Tämän hankinnan kohteena on voimalaitoksen 1.vaiheen maanrakennus- ja perustusurakan hankinta. Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana.

Hankintaa ei jaeta osiin, koska se ei ole taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaista.

Alustava rakentamisen aloitusaika on kesäkuu 2018. 1. vaiheen maanrakennus- ja perustusurakan töiden tulee olla valmiina 2.1.2019. Voimalaitoksen vastaanotto on marraskuussa 2020.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tässä hankinnassa on kyse ko. kohteen maanrakennus- ja perustusurakasta, sisältäen mm. kaivu-, täyttö-, muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, porrashuoneen liukuvalutyöt sekä edellisiin liittyvät sivuvelvollisuudet, aputyöt ja työnjohdon yksikköhintaurakkana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy seuraavia optioita:

- prosessivesialtaiden betonirakenteiset kaivot maanrakennustöineen.

- pumppujen perustustyöt maanrakennustöineen.

- savunkaasun käsittelyalueen maanrakennus- ja perustustyöt.

- KPA-alueen maanrakennus- ja perustustyöt.

- alueen muut erittelemättömät perustustyöt yhtenä tai useampana kokonaisuutena.

- alueen muut erittelemättömät maanrakennustyöt yhtenä tai useampana kokonaisuutena.

- asfaltointityöt tasauskerroksineen.

Tilaaja tekee päätöksen optioiden käyttämisestä optiokohtaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 069-153693

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
1. vaiheen maanrakennus- ja perustusurakka, urakkasopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
8.6.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2018
«« Takaisin