«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Metsähallitus, Luontopalvelut : Örön saaren 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset ja sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen

08.08.2018 15:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016766
Tarjoukset 30.8.2018 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Metsähallitus, Luontopalvelut
Y-tunnus 0116726-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rannikon luontopalvelut
Yhteyshenkilö Jere Rauhala
Postiosoite PL 94
Postinumero 01301
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358400825983
Sähköpostiosoite jere.rauhala@metsa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metsa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=196815&tpk=d12b0861-7808-4824-b822-5e5509b1819e
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Örön saaren 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset ja sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
MH 3752/2018/02.05.00
Hankinnan kuvaus

1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE a) Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Örön linnakesaaren kaksi työkohdetta: 1) 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset 2) sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen. b) Urakkakohde Örön linnakesaari. Osoite: Örön saari, 25930 Kasnäs. Kohteen sijainti on Saaristomeren kansallispuistossa Kemiönsaaren kunnan eteläosassa. Örön sataman koordinaatit ovat (WGS-84) N59° 48.63' E22° 20.15'. Örön linnake rakennettiin osaksi Pietari Suuren merilinnoitusta. Vuosien 1915–1917 aikana saarelle rakennettiin kolme tykkipatteria, kasarmi- ja asuinrakennuksia, ruokaloita, sähkökeskuksia, valonheitinasemia, varastoja, kellareita, eläinsuojia, kaivoja, laitureita, teitä ja kapearaiteinen rautatie. Marraskuussa 1918 Örössä oli 129 rakennusta, 9 ampumavarusteiden säilöä, kaksi tähystystornia ja kolme kaivoa. Lisäksi saarelle on 1900-luvun kuluessa rakennettu erilaisia puolustuslaitteita, kuten suojarakennuksia, tuliasemia, yhdyskäytäviä ja taisteluhautoja. Alueen vanhimmat rakennukset ovat vuodelta 1914 ja uusimmat vuodelta 1992. Puolustusvoimien luovuttua alueesta 2015 se liitettiin Saaristomeren kansallispuistoon, ja sen ylläpidosta vastaa nykyisin Metsähallituksen Luontopalvelut. Saarella toimii vierasvenesatama ja alueen rakennuskantaa on kunnostettu hotelli- ja majoituskäyttöön sekä mm. ravintolaksi. Saarella on vuosittain noin 30 000 kävijää. Saaren palveluita hoitaa Skärgårdskompaniet Oy Ab. Lisätietoja kohteesta ja saaren palveluista http://www.luontoon.fi/oro ja https://visitoro.fi/fi/. Työkohde 1: 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaustyöt tehdään osana EU-rahoitteista Defence Arch Interreg Central Baltic -hanketta (DefenceArch -hanke). Korjaustyöt kohdistuvat alueella olevaan upseerientaloon (käytetään myös nimitystä toimisto), käymälärakennukseen ja ammusvarastoon. Rakennusten sijainnit näkyvät liitteessä 2. Työkohde 2: Sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen toteutetaan osana EU-rahoitteista Sustainable Gateways Interreg Central Baltic -hanketta (Sustainable Gateways -hanke). Uusi info- ja myymälärakennus rakennetaan Örön satamaan. Sijainti näkyy liitteessä 2. Tilaaja tarjoaa ilmaisen majoituksen WC- ja suihkutiloineen (ei saunaa) Örön saarella työmaa-aikana n. 10 hengelle. Majoitustilana toimii majoituskäyttöön muutettu koulu. Molemmille työkohteille (6 tuuman alue ja satama) on saatavilla sähköä ja vettä. Tarjoajan toivotaan tutustuvan kohteeseen. Tilaaja järjestää tarjoajille näytön 21.8.2018 (kts. kohta 3d). c) Tausta ja tavoite Työkohde 1: DefenceArch-hankkeen rahoituksella tehtävän 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston), käymälärakennuksen ja ammusvaraston korjausten tavoitteena on saada lisää rakennuksia Örön kävijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada käyttöön sellaisia rakennuksia, joita voidaan käyttää erityisesti nuoriso-, taide ja ympäristökasvatustyöhön liittyvien yhdistysten ja ryhmien esim. näyttelyitä, työpajoja ja leirejä varten tai niitä tukemaan. Työkohde 2: Sustainable Gateways -hankkeen rahoituksella satamaan tehtävän uuden info- ja myymälärakennuksen tavoitteena on parantaa Örön saaren kävijöiden palveluita. Satamakävijöitä tällä hetkellä palveleva rakennus ei enää pysty palvelemaan saaren nykyistä kävijämäärää. Uuteen info- ja myymälärakennukseen tulee sataman vastaanotto ja infopiste, mikä parantaa sataman palveluita selkeästi. 2. OSAPUOLET Tilaaja toimii rakennuttajana toimeksiannon suorittamiseen liittyvissä asioissa. 3. URAKAN KUVAUS a) Urakan sisältö Työkohde 1: 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaustyöt (DefenceArch-hankkeen rahoitus) Työ sisältää 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaustyöt tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Upseerientaloon (=toimisto) tehdään korjaukset, jotka mahdollistavat rakennuksen monipuolisen käytön. Tarjouspyynnön liitteenä olevissa suunnitelmissa ja kuvissa esitetään urakkaan liittyvät rakennus-, sähkö- ja LVI-työt työselityksineen ja työturvallisuusohjeineen. Työ sisältää myös 6 tuuman kasarmialueella olevan vanhan käymälärakennuksen kunnostamisen toimivaksi kuivakäymäläksi, jossa on helposti tyhjennettävät astiat. Urakkaan liittyvä työselitys on tarjouspyynnön liitteenä. Lisäksi työhön kuuluu kasarmialueen ammusvaraston betoniholvikaton paikkaus- ja bitumihuopatyö, ulko-ovien korjaus sekä aurinkoenergialla toimivien sisävalojen asentaminen. Urakkaan liittyvä työselitys ja sähkösuunnitelma ovat tarjouspyynnön liitteenä. Urakoitsijan tehtävä on toteuttaa suunnitelmissa esitetyt korjaus- ja asennustyöt. Urakka on valmis, kun upseerientalon, käymälän ja ammusvaraston korjaustyöt on saatettu loppuun suunnitelmien ja tehtävän sopimuksen mukaisesti ja suunnitelmissa esitetyt upseerientalon LVIS- ja ammusvaraston sähköasennustyöt on toteutettu täyteen käyttökuntoon saatettuina. Jätteet tuodaan työkohteilta pois asianmukaiseen jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun. Rakennuttaja on hakenut jätevesijärjestelmän toimenpideluvan, joka toimitetaan valitulle urakoitsijalle. Työkohde 2: Sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen (Sustainable Gateways -hankkeen rahoitus) Työ sisältää uuden info- ja myymälärakennuksen rakentamisen Örön satamaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnön liitteenä olevissa suunnitelmissa ja kuvissa esitetään urakkaan liittyvät rakennus- ja sähkötyöt työselityksineen ja työturvallisuusohjeineen. Urakoitsijan tehtävä on toteuttaa suunnitelmissa esitetyt rakennus- ja asennustyöt. Urakoitsija toteuttaa uuden info- ja myymälärakennuksen rakentamisen kaikkine tarvittavine rakenne-, pinta- ja asennustöineen. Urakka on valmis, kun info- ja myymälärakennuksen rakennustyöt on saatettu loppuun suunnitelmien ja tehtävän sopimuksen mukaisesti ja suunnitelmissa esitetyt LVIS-asennustyöt on toteutettu täyteen käyttökuntoon saatettuina. Jätteet tuodaan työkohteilta pois asianmukaiseen jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun. Rakennuttaja on hakenut töille vaaditut luvat. Työkohde 1 ja 2: Työmaakokoukset, työmaapäiväkirja ja työmaiden päivittäinen yhteydenpito koskien työkohdetta 1 (6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset) ja työkohdetta 2 (sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen) Tehtävän suorittaminen vaatii osallistumista työmaakokouksiin kohteissa. Kokonaishintaan kuuluvia työmaakokouksia matkoineen tulee laskea kuuluvaksi tarjouksen kokonaishintaan 4 kappaletta (1 aloituskokous, 2 työmaakokousta ja vastaanottokatselmointi). Mahdolliset lisäkokoukset laskutetaan erikseen tuntiveloitusperiaatteella. Urakoitsijan tulee pitää molemmista työkohteista erillistä kirjallista työmaapäiväkirjaa RATU 5008 (työpäivien osalta). Työmaapäiväkirja on oltava joko manuaalinen tai sähköinen. Tilaajan valvoja allekirjoittaa työmaapäiväkirjan työmaa-aikana. Mikäli päiväkirja on manuaalinen, sen jäljennösosa luovutetaan tilaajalle allekirjoitettuna lopputarkastuksessa. Lisäksi perustetaan työkohteiden päivittäiseen toimintojen yhteydenpitoon WhatsApp-ryhmä (tai jokin muu mobiilidokumentointisovellus) kaikkien osapuolten välille. Työpäivien edistyminen näytetään toteen valokuvien avulla (ennen ja jälkeen -kuvat) siten, että työkohde kuvataan aamulla ja illalla. Kuvat lähetetään määrätylle WhatsApp-ryhmälle. Ryhmälle dokumentoidaan myös mahdolliset ongelmatilanteet, jotta ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Työmaan lopussa kaikki työmaata koskevat valokuvat urakoitsija siirtää USB-muistitikulle ja luovuttaa ne tilaajalle.   b) Hankinnan budjetti ja käänteinen kauppa, ns. ranskalainen urakka Kyseessä on kaksi työkohdetta: 1) 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset ja 2) sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen. Tarjoajan on tarjouksessaan selkeästi eriteltävä työkohteet toisistaan (tarjoukset jätetään kohderyhmittäin). Tarjoaja voi jättää tarjouksen koskien molempia työkohteita tai vain toista työkohdetta. Työkohde 1: 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaustyöt (DefenceArch-hankkeen rahoitus) Urakkaan on käytettävissä DefenceArch-hankkeen puitteissa kiinteä budjetti, minkä vuoksi rakennuttaja toteuttaa urakan ns. käänteisenä kauppana ja sen sisältämät työt siinä laajuudessaan mihin paras tarjous ulottuu. Budjetti 6 tuuman alueen rakennusten korjaustöille tämän tarjouspyynnön mukaisesti on yhteensä 110 000 € + alv 24%. Urakkaan sisältyvät työt on listattu alla tärkeysjärjestyksessä. Tarjoaja esittää tarjouksessaan mitkä niistä hän sitoutuu toteuttamaan annetulla urakkasummalla järjestyksessä tärkeimmästä kohdasta alkaen. Tarjoajan on tarjottava kohdat työjärjestyksessä (numerojärjestyksessä). Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi tarjota toteuttaa esim. kohdat 1-11 tai esim. kohdat 1-5. Tarjoaja ei voi kuitenkaan tarjota toteuttaa esim. kohdat 1-5 ja 8, vaan tällöin tarjoajan tulee tarjota toteuttaa kohdat 1-8. Lisäksi tulee esittää mahdollisten lisä- ja muutostöiden tuntihinnat. Örön saaren 6 tuuman alueen upseerientalon (=toimiston), käymälän ja ammusvaraston korjaustöiden urakoiden osiot tärkeysjärjestyksessä: 1. Upseerientalon ulkopuolen hirsityöt ja kengitys 2. Upseerientalon peltikaton maalaustyö 3. Alueen kompostikäymälän korjaus työtapaselityksen mukaisesti 4. Ammusvaraston vesikatteen korjaustyö ja ovien korjaus työtapaselityksen mukaisesti 5. Ammusvaraston aurinkoenergialla toimiva sisävalaistus sähkösuunnitelman mukaisesti 6. Upseerientalon sisälattioiden purkutyö (asunto A ja B) 7. Sisäpuolen KVV- työt ja ulkoseinien korvausilmaventtiilit (KVV-töiden urakkaraja ulkopuolella) 8. Sähkötyöt kokonaisuudessaan suunnitelman mukaan 9. Lattiarakenteen uudelleen rakentaminen työtapaselityksen mukaisesti 10. Lattian pintarakenteet, ovien sovitus, vanhojen kalusteiden uudelleen asennus ja listoitus 11. Maanalaiset KVV-työt / viemäröintijärjestelmät (KVV-töiden urakkaraja ulkopuolella) Työkohde 2: Sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen (Sustainable Gateways -hankkeen rahoitus) Urakkaan on käytettävissä Sustainable Gateways -hankkeen puitteissa kiinteä budjetti, minkä vuoksi rakennuttaja toteuttaa urakan ns. käänteisenä kauppana ja sen sisältämät työt siinä laajuudessaan mihin paras tarjous ulottuu. Budjetti uuden info- ja myymälärakennuksen rakentamiselle tämän tarjouspyynnön mukaisesti on yhteensä 62 000 € + alv 24%. Urakkaan sisältyvät työt on listattu alla tärkeysjärjestyksessä. Tarjoaja esittää tarjouksessaan mitkä niistä hän sitoutuu toteuttamaan annetulla urakkasummalla järjestyksessä tärkeimmästä kohdasta alkaen. Tarjoajan on tarjottava kohdat työjärjestyksessä (numerojärjestyksessä). Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi tarjota toteuttaa esim. kohdat 1-7 tai esim. kohdat 1-3. Tarjoaja ei voi kuitenkaan tarjota toteuttaa esim. kohdat 1-3 ja 6, vaan tällöin tarjoajan tulee tarjota toteuttaa kohdat 1-6. Lisäksi tulee esittää mahdollisten lisä- ja muutostöiden tuntihinnat. Örön saaren sataman uuden info- ja myymälärakennuksen urakan (uudisrakennus) osiot tärkeysjärjestyksessä: 1. Rakennusalueen louhiminen ja perustukset sekä piha-alueen täyttötyö 2. Rakennuksen runko- ja kattotuolityö sekä vesikate ja terassi valmiiksi saatettuna 3. Rakennuksen julkisivut valmiiksi saatettuna (ilman ikkuna- ja ovipieliä) 4. Sähkötöiden syötöt, putkitukset, kaapelointi ilman kalustusasennusta sekä ulkoseinien korvausilmaventtiilit 5. Sisätilan verhoukset ja lattian levytys sekä listoitukset, kalustus/penkit 6. Sähköasennuksen lopputyöt täyteen käyttökuntoon saatettuna 7. Rakennuksen ikkunat ja ovet sekä niiden listoitukset, heloitukset ja lukitukset c) Kohteen erityisluonne historiallisena kohteena ja luonnonsuojelualueena Örö on erityinen sekä historiallisena kohteena että luonnonsuojelualueena. Sopimusneuvotteluissa sovitaan yksityiskohtaisesti siitä, miten alueen erityispiirteet merkittävänä historiallisena kohteena sekä maisemallisesti herkkänä ympäristönä otetaan huomioon urakan toteutuksessa. d) Aikataulu Rakennuttaja järjestää näytön kohteessa 21.8.2018. Rakennuttaja tarjoaa venekyydin kohteeseen Kasnäs-Örö-Kasnäs, lähtö Kasnäsistä klo 9.30, paluu Öröstä klo 14.30. Näyttöön ilmoittautuminen 17.8.2018 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi. Työkohde 1: 6 tuuman alueen rakennusten korjaustyöt (DefenceArch-hankkeen rahoitus) Lisäkysymykset on jätettävä 23.8.2018 klo 12 mennessä sähköisen Tarjouspalvelut-järjestelmän kautta. Kysymyksiin vastataan 24.8.2018 mennessä Tarjouspalvelut-järjestelmän kautta kaikille. Tarjoukset tulee jättää 30.8.2018 klo 23.59 mennessä. Tarjoaja sitoutuu osallistumaan 5.9.2018.sopimusneuvotteluun Örössä/Kasnäsissä (tarkentuu myöhemmin). Työn tulee olla valmis ja rakennuttajalle luovutettu 30.11.2018 mennessä. Työkohde 2: Sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen (Sustainable Gateways -hankkeen rahoitus) Lisäkysymykset on jätettävä 23.8.2018 klo 12 mennessä sähköisen Tarjouspalvelut-järjestelmän kautta. Kysymyksiin vastataan 24.8.2018 mennessä Tarjouspalvelut-järjestelmän kautta kaikille. Tarjoukset tulee jättää 30.8.2018 klo 23.59 mennessä. Tarjoaja sitoutuu osallistumaan 5.9.2018.sopimusneuvotteluun Örössä/Kasnäsissä (tarkentuu myöhemmin). Työn tulee olla valmis ja rakennuttajalle luovutettu 17.4.2019 mennessä. 4. SOPIMUSEHDOT a) Valitun tekijän kanssa laaditaan kirjallinen sopimus Urakkasopimus RT 80265 ja noudatetaan YSE 1998:n mukaisia ehtoja. b) Toimeksiannossa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen (piirustukset, suunnitelmat, työselitykset) 2. Tarjous liitteineen 3. Sopimusneuvottelujen pöytäkirja 4. Maksuerätaulukko ja tuntiveloitushinnasto 5. YSE 1998 c) Veloitusperusteet - Palkkiomuoto on kokonaispalkkio. - Palkkio laskutetaan erikseen sovittavan maksuaikataulun mukaisesti (sovitaan sopimusneuvotteluissa). - Maksuaikataulu ja lisä- ja muutostyöhinnasto liitetään sopimukseen. 5. VAATIMUKSET URAKAN TARJOAJALLE Vähimmäisvaatimukset yritykselle a) Yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja elinkeinorekisteriin ja työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut. b) Yrityksellä tulee olla voimassa oleva vastuut kattava toiminnanvastuuvakuutus. c) On suositeltavaa, että yritys on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani- ohjelmassa. Muussa tapauksessa tilaajalle on toimitettava tilaajavastuun mukaiset dokumentit alkuperäisinä ennen sopimuksen allekirjoittamista. d) Soveltuvina referensseinä pidetään puurakenteisen omakotitalokohteen peruskorjausta ja/tai uudisrakentamista. Urakan tulee olla sisältänyt sekä rakenteiden toteuttamista, että talotekniikan (LVIS) asennustöitä. Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia. Vaatimukset henkilöstölle a) Pääurakoitsija asettaa kohteelle (nimeää) vastaavan työnjohtajan ja työturvallisuuden yleisjohdosta vastaavan henkilön sekä työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan henkilön. Pääurakoitsija vastaa sekä vastaavan työnjohtajan, että KVV- ja IV-työnjohtajien hankinnasta. Pääurakoitsija vastaa sataman info- ja myymälärakennuksen uudisrakennuskohteen vastaavan työnjohtajan hankinnasta ja kustannuksista (vastaavan mestarin hyväksyntä on haettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvonnasta). b) Sataman info- ja myymälärakennuksen louhintaan liittyy laajuudesta ja toteutustavasta riippuen myös mm. suunnittelua, lupakäytäntöä, räjäytystyönjohtaja Valtioneuvoston lakien ja asetuksien mukaisesti. c) Upseerientalon (=toimiston) korjaustyölle ei kunta vaadi rakennustöiden vastaavaa työnjohtajaa. Toimiston jätevesijärjestelmän ja KVV-töiden toimenpidelupa vaatinee KVV-työnjohtajan. Urakoitsija vastaa em. KVV-työnjohtajan hankinnasta ja kustannuksista (KVV-työnjohtajan hyväksyntä on haettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvonnasta). d) Kohteiden sähköurakoitsijan tulee olla TUKESin hyväksymä asennusliike. Mikäli pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijoita, tulee aliurakoitsijat hyväksyttää tilaajalla etukäteen. Aliurakoitsijoita koskevat samat soveltuvuusvaatimukset kuin pääurakoitsijaa. Urakassa noudatetaan käänteistä arvonlisäveromenettelyä. Pääurakoitsijan vastuulla ovat veronumero.fi-palvelun kautta veroviranomaiselle ilmoitettavat työntekijätiedot. Työmaa-avain sisällytetään urakkasopimukseen. 6. TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA OHJE a) Tarjous on tehtävä suomen kielellä Tarjouspalvelun kautta. b) Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntöön ja liiteasiakirjoihin. c) Tarjous annetaan käänteisen kaupan mukaisesti esittämällä mitkä työt tarjoaja toteuttaa annetulla urakkasummalla. d) Tarjoukset jätetään kohderyhmittäin (työkohteittain). e) Tarjouksessa tulee olla lisä- ja muutostöitä varten tuntiveloitushinnasto. f) Tarjouksen voimassaoloaika on kaksi kuukautta. g) Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 7. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjous laaditaan tämän tarjouspyynnön kohtien 3–6 mukaisin ehdoin ja lähetetään Tarjouspalvelun kautta. Käänteisen kaupan mukaisesti tarjoaja esittää tarjouksessaan missä laajuudessa hän toteuttaa urakan kohdassa 3b) annetun listauksen mukaisesti. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. 8. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu. 9. HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallinen hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 10. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Hankintayksikölle osoitettu tarjous liitteineen on toimitettava viimeistään Tarjouspalvelun kautta 30.8.2018 kello 23.59. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 11. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT TARJOUSKILPAILUN AIKANA Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja Tarjouspalvelun kautta. Suomenkieliset kysymykset on jätettävä 23.8.2018 klo 12 mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 12. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 13. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA VERTAILU Kohteiden urakoitsijaksi valitaan se tarjoaja, joka sitoutuu annetulla urakkasummalla toteuttamaan eniten kohtia urakan töistä laskenta-asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti. 14. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa 8.8.2018 Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut LIITTEET Yleistietoa Örön saaresta, työkohteiden sijainnit saaressa Liite 1 Örön kartta ja esite Liite 2 Työkohteiden ja majoitustilan sijainti Örössä Työkohde 1: 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset Työkohde 1: 6 tuuman kasarmialueen rakennusten korjaukset Liite 3 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) yleiskuvat Liite 4 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) pohjapiirustus Liite 5 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) julkisivupiirustus Liite 6 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) työtapaohje hirsirungon korjaus ja vuorauksen täydennys, Palviainen Liite 7 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) katteen pinnoitustyön työselitys, Takala Liite 8 Örön 6 tuuman kasarmialueen käymälän korjauksen työselitys, Takala Liite 9 Örön 6 tuuman kasarmialueen ammusvaraston katteen korjaus ja pinnoitustyön työselitys, Takala Liite 10 Örön 6 tuuman kasarmialueen ammusvaraston aurinkopaneelit, sähköpiirustus SÄH 102, Havukorpi Liite 11 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) sähköpiirustus SÄH 102, Havukorpi Liite 12 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) sähköasennusten rakennustapaselitys, Havukorpi Liite 13 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) ilmastointisuunnitelma tuuletusventtiilit I-01 1-krs, Aalto-Setälä Liite 14 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) sisälattian purku- ja rakennustyön työselitys, Takala Liite 15 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) vesi- ja viemärityöt V-02 1-krs, Aalto-Setälä Liite 16 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) jätevesisuunnitelma asemapiirustus V-01, Aalto-Setälä Liite 17 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) jätevesijärjestelmä toimenpideluvan hakutilanne Liite 18 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) ja ammusvaraston korjaustyön TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, Takala Liite 19 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) haitta-ainetutkimus, 50056 RIT Asbestikartoitusraportti Liite 20 Örön 6 tuuman kasarmialueen upseerientalon (=toimiston) haitta-ainetutkimus, 50059 RIT PAH kartoitusraportti Työkohde 2: Sataman uuden info- ja myymälärakennuksen rakentaminen Liite 21 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennustapaselitys (Ark- Örö rantamyymälän selostus_versio2 KET), LPR-arkkitehdit Oy Liite 22 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen asemapiirustus (AR-1517-001 Örö myymälän asemapiirustus), LPR-arkkitehdit Oy Liite 23 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen pääkuvat (AR-1517-002 Örö myymälä pääkuvat), LPR-arkkitehdit Oy Liite 24 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennepiirustus ALAPOHJA, KoskiConsulting Oy Liite 25 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennepiirustus LEIKKAUS 1, KoskiConsulting Oy Liite 26 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennepiirustus LEIKKAUS 2 JA 3, KoskiConsulting Oy Liite 27 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennepiirustus LOUHINTAKUVA, KoskiConsulting Oy Liite 28 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennepiirustus VESIKATTO, KoskiConsulting Oy Liite 29 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköasennusten rakennustapaselitys, Havukorpi Liite 30 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, asema SÄH 101, Havukorpi Liite 31 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, vahvavirtapisteet SÄH 102, Havukorpi Liite 32 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, valaisinpisteet SÄH 110, Havukorpi Liite 33 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, nousujohtokaavio SÄH 200, Havukorpi Liite 34 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, maadoituskaavio SÄH 201, Havukorpi Liite 35 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, pääkaavio SÄH 202, Havukorpi Liite 36 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, yleiskaapelointikaavio SÄH 301, Havukorpi Liite 37 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, valaisinluettelo SÄH 401, Havukorpi Liite 38 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen sähköpiirustus, piirustusluettelo, Havukorpi Liite 39 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, Takala Liite 40 Örön sataman info- ja myymälärakennuksen rakennuslupa, uudisrakennus (Lupapäätös 22.4.2016) Yhteystietotaulukko Liite 41 Örön 6 tuuman kasarmialueen rakennusten kunnostustöiden ja sataman info- ja myymälärakennuksen rakentamisen osapuolien yhteystietotaulukko

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
172000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kemiönsaari (K322)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakkaan on käytettävissä tarjouspyynnössä mainittujen projektien puitteissa 110 000€ (alv. 0%) ja 62000€ (alv. 0%) kiinteä budjetti, minkä vuoksi rakennuttaja toteuttaa urakan ns. käänteisenä kauppana ja sen sisältämät työt siinä laajuudessaan mihin paras tarjous ulottuu.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2018 23.59

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin