«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Atico Oy : As. Oy Uudenkaupungin Fregatti

10.08.2018 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015962
Tarjoukset 10.9.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Atico Oy 2900906-8 /
Atico Oy
Keijo Ullakko
Vasaratie 8
65350
Vaasa
Puh. +358405497250

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Atico Oy
Y-tunnus 2900906-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Atico Oy
Yhteyshenkilö Keijo Ullakko
Postiosoite Vasaratie 8
Postinumero 65350
Postitoimipaikka Vaasa
Maa Suomi
Puhelin +358405497250
Sähköpostiosoite keijo@ullakko.net
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Rakennuttaja

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
As. Oy Uudenkaupungin Fregatti
Hankinnan kuvaus

Massiivipuurunkoisen kerrostalon rakentaminen Uudenkaupungin Mältinkalliolle. Talossa on 49 asuntoa ja 1+7 kerrosta, joista ensimmäinen kerros on betonirakenteinen. Kohteella on voimassa oleva rakennuslupa.

Tarjoukset pyydetään seuraavista osaurakoista:

-Elementtiurakka (pääurakoitsija)

-LVI-urakka

-Sähköurakka

-Sprinkler -urakka

-Rakennusautomaatio -urakka

-Maanrakennus- ja perustusurakka, sisältäen 1 krs:n rakentamisen

Tarjouksen voi jättää myös kokonaisurakasta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2018 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajilla tulee olla kokemusta teollisesta asuntorakentamisesta.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa, jos tarjoajan toimittama selvitys osoittaa, että tarjoaja on syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassaan.

Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään 3 kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun tilaaja on vastaanottanut kyseiset asiakirjat.

Jos alla mainitut tarjoajaa ja/tai alihankkijaa koskevat todistukset ja selvitykset ovat saatavissa Tilaajavastuu.fi -palvelusta, tilaaja tarkistaa voittajan tiedot tästä palvelusta.

Jos tarjous jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys jättää tarjouksen yhdessä), kaikista ryhmittymän yrityksistä on toimitettava tarjoajan soveltuvuudesta vaaditut tiedot ja selvitykset.

Ulkomaisen yrityksen on toimitettava vaadituista selvityksistä ja todistuksista suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

Tekninen ja ammatillinen pätevyys

Tarjoajalla on oltava riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevien urakoiden toteuttamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on toimitettava kaupparekisteriote omalta ja ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, joka on käännetty suomen kielelle. Mikäli tarjoaja tai tämän ilmoittamat alihankkijat/ aliurakoitsijat eivät kuulu kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, tulee tarjoajan toimittaa omalta ja/tai ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta selvitys rekisteröimättömyyden perusteista.

Tarjoajan on toimitettava omalta ja/tai ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja todistus siitä, että verovelkaa koskeva veroviranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Ulkomaisen tarjoajan on pyydettäessä toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella selvityksellä, joka on käännetty suomen kielelle. Ulkomaisen tarjoajan, jolla on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus, on kuitenkin toimitettava yllä vaaditut todistukset mahdollisista veroveloista.

Tarjoajan on toimitettava omalta ja ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty ja sitä on noudatettu. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella todistuksella tai selvityksellä, joka on käännetty suomen kielelle.

Tarjoajan on toimitettava omalta ja ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tarjoajan ja tämän ilmoittamien alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveydenhuolto. Tarjoajan on toimitettava omalta ja ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta selvitys työterveydenhuollon järjestämisestä.

Tarjoajalla ja tämän ilmoittamilla alihankkijoilla/ aliurakoitsijoilla on oltava voimassaoleva tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Tarjoajan on toimitettava omalta ja ilmoittamiensa alihankkijoiden/ aliurakoitsijoiden osalta tapaturmavakuutuksen ottamista ja voimassaoloa koskeva vakuutusyhtiön todistus.

Nämä selvitykset voidaan korvata Tilaajavastuu.fi raportilla tai RALA - pätevyystodistuksella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.9.2018 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Kolme ( 3 ) kuukautta tarjouksen päiväyksestä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat on tilattava tilaajan edustajalta.

Tilauspyyntö on lähetettävä sähköpostilla

keijo@ullakko.net

Lisätietoja antavat:

Atico Oy / Keijo Ullakko 040 5497250

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin