«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Tietopyyntö: Turvateknologiset ratkaisut kotona asuvalle asiakkaalle

12.07.2018 14:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015716

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus 2732095-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Salla Kokko
Postiosoite Tikkamäentie 16, M-talo, 3. kerros
Postinumero 80210
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133223140
Sähköpostiosoite hankinnat@siunsote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.siunsote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/siunsote?id=195325&tpk=593e9540-9cb2-4d44-8ebf-8a9faf24ab56
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö: Turvateknologiset ratkaisut kotona asuvalle asiakkaalle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
195325
Hankinnan kuvaus

Siun sote haluaa tehdä markkinakartoitusta ja selvittää millaisia nykypäivän ja tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja on tarjolla ja millaista dataa järjestelmät tuottavat. Lisäksi Siun sote haluaa tietää kuinka vastaanottotoimintaa voidaan hallinnoida omana toimintana ja onko mahdollista saada käyttöön laitteiston kanssa yhteensopiva ohjelmisto. Tavoitteena on käyttää turvahälytysten vastanottamiseen toimittajan ylläpitämää turvahälytysjärjestelmää pilvipalveluna. Kyseessä on useamman vuoden hankinta. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, vaan tiedotetaan markkinoita tulevasta kilpailutuksesta ja pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja hankittavien tuotteiden ja lisäpalveluiden osalta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jatkossa Siun sote, voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Siun sote ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys”, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Turvalaitteet ja -varusteet. (35121000-8)
Päänimikkeistö
Ohjelmiston toimituspalvelut. (72268000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.8.2018 14.00
Lisätietoja

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Määräaikaan mennessä voitte ladata tietoa ja lähettää sen hankintayksikölle tämän linkin kautta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
«« Takaisin