«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Monetra Oy hankintapalvelut : Hailuodon oppilaskuljetukset sekä vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

12.07.2018 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015694
Tarjoukset 16.8.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Monetra Oy hankintapalvelut
Y-tunnus 2454638-2
Yhteyshenkilö Sami Luoto
Postiosoite Nuottasaarentie 5
Postinumero 90400
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358447031297
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@monetra.fi
Internet-osoite (URL) http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=191930&tpk=74268b3c-15b1-463c-968a-e9a3550c89e1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hailuodon oppilaskuljetukset sekä vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Monetra E9/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee Hailuodon kunnan koulukuljetuksia (noin 18 oppilasta), perusturvapalveluiden asiakkaiden VPL- ja SHL-henkilökuljetuksia, kehitysvammahuollon työtoiminnan ja vanhuspalveluiden päivätoiminnan henkilökuljetuksia, ruokakuljetuksia sekä muita mahdollisia kunnan järjestämiä kuljetuksia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluvat vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Kuljetukset tapahtuvat Hailuodon kunnan alueella, suuntautuvat lähikuntiin tai toteutuvat viranhaltijapäätöksen mukaan. Matkoja myönnetään lain mukaisesti vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat kuljetuspalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Asiakkaat ovat pääosin ikääntyneitä. Kuljetukset tapahtuvat Hailuodon kunnan alueella. Matkoja myönnetään tällä hetkellä enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Tarjoajilta edellytetään ympärivuorokautista palvelun tarjoamista, vaikka pääosin kuljetukset tapahtuvat päiväsaikaan. Palveluun liittyvät asiakaslähtöiset tavoitteet ja toimintatavat sekä palvelun vähimmäisvaatimukset on määritelty hankinnan kohteet kriteereissä. Lisäksi palvelukuvauksessa määritellään palvelujen laadun, riittävyyden ja saatavuuden vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä. Tarjottavan palvelun tulee olla palvelukuvausten vaatimusten mukaista. Kukin tarjoaja voi tehdä vain yhden tarjouksen. Yhteenliittymä voi jättää tarjouksen. Mikäli tarjous jätetään yhteenliittymänä, kaikki sen jäsenet osallistuvat kuljetuspalvelujen hoitamiseen ja ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Yhteenliittymässä ilmoitetaan yksi yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon muihin jäseniin. Yhteenliittymän käyttö ei saa olla kilpailulain vastaista (Kilpailulaki 948/2011). Yhteenliittymän toiminta ei saa olla ristiriidassa kilpailurajoituksista annetun lain (318/2004) luvun kanssa. Tarjoaja saa käyttää alihankkijaa. Nimetyn alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä tarjoaja. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista tilaajalle kuin omistaan. Alihankkijan lisäyksestä on neuvoteltava palvelun tilaajan kanssa ja siihen on saatava kirjallinen hyväksyntä. Alihankinnan osuus voi olla korkeintaan 30% koko hankinnan arvosta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Taksipalvelut. (60120000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2018 - 31.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan hankintalain 125§:n mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Rinnakkaistarjouksia ei hyväksytä, tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen. Osana yhteenliittymää jätettyä tarjousta sekä yhtäaikaista tarjoajan itsenäistä tarjousta ei kuitenkaan lueta rinnakkaistarjouksiksi. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2018 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin