«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala : Hiekoitusmateriaalit talvikaudelle 2018 - 2019

12.07.2018 11:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015691
Tarjoukset 26.7.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala
Postiosoite PL 38
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +35856161
Sähköpostiosoite vesa.sintero@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=195436&tpk=c0c421d0-4e07-4731-bf2e-7b17fff96054
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hiekoitusmateriaalit talvikaudelle 2018 - 2019
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LPR/1515/02.08.00.02/2018
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön kohteena on hiekoitusmateriaalien hankinta- ja toimituspalveluiden toimittaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Hankintaan osallistuu Lappeenrannan kaupungin Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.11.2018 ja päättyy 30.4.2019. Osatarjoukset hyväksytään. Vaihtoehtoisia kiviaineslaatuja voi tarjota. Tarjotun vaihtoehtoisen kiviaineslaadun on kuitenkin täytettävä tässä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset. (14210000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 30.4.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, "hankintalaki") ja lakia tilaajanselvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, "tilaajavastuulaki") ja tätä täydentäviä säädöksiä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus myös HILMA - julkiset hankinnat ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.7.2018 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
«« Takaisin