«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Maaseutuvirasto : Koulujakeluohjelman liitännäistoimenpiteiden hankinta

12.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015656
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 133-303885

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maaseutuvirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2405359-6
Postiosoite:Alvar Aallon katu 5
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eija Korpela
Puhelin:+358 295312526
Sähköpostiosoite:eija.korpela@mavi.fi
Faksi:+358 29531220
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mavi.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Koulujakeluohjelman liitännäistoimenpiteiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Uudessa koulujakelujärjestelmässä unionin tukea voidaan myöntää koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, kuten sellaisiin toimenpiteisiin, joilla annetaan lapsille tietoa maataloudesta, terveellisistä ruokailutottumuksista, paikallisesta elintarvikeketjusta, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta tai ruokahävikin välttämisestä. Tuotteiden jakelun tueksi laadittavilla koulutuksellisilla liitännäistoimenpiteillä pyritään muokkaamaan lasten ruokavalioita terveellisemmäksi. Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet ovat keskeinen väline, jonka avulla lapset voivat saada uuden suhteen maatalouteen ja unionin erilaisiin, erityisesti heidän alueellaan tuotettuihin maataloustuotteisiin. Lisäksi koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden tavoitteena on tiettyjen maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen. Liitännäistoimenpiteet voivat koostua monista erilaisista eri ikäryhmille laadituista kokonaisuuksista.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.4.2018 - 31.7.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:Koulujärjestelmä

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 084-190250

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1871/02.03.02/2017
Nimi:
Koulujakeluohjelman liitännäistoimenpiteiden hankinta

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
20.4.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cocomms Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0785264-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1285300.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Uudessa koulujakelujärjestelmässä unionin tukea voidaan myöntää koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, kuten sellaisiin toimenpiteisiin, joilla annetaan lapsille tietoa maataloudesta, terveellisistä ruokailutottumuksista, paikallisesta elintarvikeketjusta, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta tai ruokahävikin välttämisestä. Tuotteiden jakelun tueksi laadittavilla koulutuksellisilla liitännäistoimenpiteillä pyritään muokkaamaan lasten ruokavalioita terveellisemmäksi. Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet ovat keskeinen väline, jonka avulla lapset voivat saada uuden suhteen maatalouteen ja unionin erilaisiin, erityisesti heidän alueellaan tuotettuihin maataloustuotteisiin. Lisäksi koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden tavoitteena on tiettyjen maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen. Liitännäistoimenpiteet voivat koostua monista erilaisista eri ikäryhmille laadituista kokonaisuuksista.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.4.2018 - 31.7.2020
VII.1.6) Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 1404500.00 EUR
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
VII.1.7) Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cocomms Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0785264-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Sopimusmuutoksella muutetaan lukuvuosien 2017-2018 ja 2018-2019 budjettia sekä mahdollisen optiolukuvuoden 2019-2020 budjettia. Muutoksen syitä on kaksi: 1) RuokatutkaTuben päätähtien palkkioiden muuttuminen ja 2) koulujakelujulisteen painatuksen, jakelun ja Arilyn-lisäominaisuuden ostaminen. Lisäksi sopimuksella muutetaan työn valvontaa koskevaa ehtoa.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä ja -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä ja muutos aiheuttaisi merkittävää haittaa hankintayksikölle. Koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden hankinta uudelleen hidastaisi merkittävästi toimenpidekokonaisuuden toimeenpanoa ja vaarantaisi kansallisessa koulujakelustrategiassa määritellyt tavoitteet. Kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 1285300.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 1404500.00 EUR
«« Takaisin