«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Finavia Oyj : Suuritehoinen linkoajoneuvo 2019

12.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015649
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 133-304000
Osallistumishakemukset 15.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/finavia?id=195394&tpk=8a158319-5e8a-4eee-8d37-343e16af42ac

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2302570-2
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Santamanner
Puhelin:+358 20708000
Sähköpostiosoite:tero.santamanner@finavia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finavia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/finavia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/finavia?id=195394&tpk=8a158319-5e8a-4eee-8d37-343e16af42ac
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suuritehoinen linkoajoneuvo 2019
Viitenumero:
195394
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lumilingot. (43313200-2), Käytettäväksi lentoasemilla (MA10-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Raskas kiitotiellä käytettävä linkoajoneuvo vuoden 2019 toimitukseen. Hankintaan sisältyy optio vuodelle 2020-2021.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoasema

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavalla linkoajoneuvolla korvataan nykyisin käytössä oleva suuritehoinen linkoajoneuvo. Tästä syystä hankittavan linkoajoneuvon tulee vastata suoritusarvoiltaan, käytettävyydeltään ja perusrakenteeltaan korvattavan linkoajoneuvon perusteella määräytyviä, liitteissä kuvattuja vaatimuksia. Lumilingon tulee soveltua käytettäväksi suurella työnopeudella kuivan ja kostean/märän lumen linkoukseen yleensä aurausvallista Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotiellä. Linkoa on tarkoitus käyttää yhdessä aiemmin hankittujen nopeakulkuisten harjapuhallinajoneuvojen kanssa yhtenä laivueena ajonopeudella 30-50 km/h. Koska ajo voi tapahtua kiitotien oikeaa tai vasenta reunaa pitkin harjapuhallinajoneuvojen perässä, tulee heiton olla hyvin hallittavissa ja lumen heittoetäisyyden tulee lingon molemmilla puolilla olla säädettävissä n. 15-40 m välillä. Kiitotien reunassa olevat valaistut kyltit ovat n.12,5 m etäisyydellä reunavaloista ja niiden korkeus on 1,15 m.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:38 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy optio vuodelle 2020-2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankinta-asiakirjojen mukaan.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Hankinta-asiakirjojen mukaan. Liikevaihtovaatimus: suurtehoisten lumilinkoajoneuvojen toimittaminen 2000000€ per vuosi keskiarvona kolmen viime vuoden ajalta. Referenssivaatimus: 2kpl lentoaseman kiitotiellä käytettäväksi tarkoitettuja linkoajoneuvoja joiden kapasiteetti on yli 5000ton/h heittoetäisyydellä 30m ja jotka on toimitettu 2013-2017. Referenssin aikajakso on pidempi koska tällaisten laitteiden vuosittaiset valmistusmäärät ovat pienet.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Hankinta-asiakirjojen mukaan.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Hankinta-asiakirjojen mukaan.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Hankinta-asiakirjojen mukaan.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankinta-asiakirjojen mukaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2018
«« Takaisin