«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Finavia Oyj : KESKEYTYSILMOITUS Suuritehoinen linkoajoneuvo 2019

12.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015631
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 133-304030

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2302570-2
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Santamanner
Puhelin:+358 20708000
Sähköpostiosoite:tero.santamanner@finavia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finavia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Suuritehoinen linkoajoneuvo 2019
Viitenumero:
183281
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lumilingot. (43313200-2), Käytettäväksi lentoasemilla (MA10-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lumilingon tulee soveltua käytettäväksi suurella työnopeudella (50km/h) kuivan ja kostean/märän lumen linkoukseen yleensä aurausvallista Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Linkoa on tarkoitus käyttää yhdessä aiemmin hankittujen nopeakulkuisten harjapuhallinajoneuvojen kanssa yhtenä laivueena. Koska ajo voi tapahtua kiitotien oikeaa tai vasenta reunaa pitkin harjakoneiden perässä, tulee heiton olla hyvin hallittavissa ja lumen heittoetäisyyden tulee lingon molemmilla puolilla olla säädettävissä n. 15-40 m välillä. Kiitotien reunassa olevat valaistut kyltit ovat n.12,5 m etäisyydellä reunavaloista ja niiden korkeus on 1,15 m.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoasema

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Raskas kiitotielinko vuoden 2019 toimitukseen. Hankintaan sisältyy optio vuodelle 2019-2021.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2019-2020

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 099-227002

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Suuritehoinen linkoajoneuvo 2019

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tässä kilpailutuksessa pyydetyt referenssivaatimukset ovat osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Referenssien tarkoituksena oli saada näyttö valmistajan kokemuksesta valmistaa hankinnan kohdetta vastaavia lentoasemaympäristössä käytettäviä suuritehoisia linko-ajoneuvoja. Referenssivaatimukset kuitenkin mahdollistivat käyttää referenssejä muistakin suuritehoisista lingoista. Lisäksi referenssivaatimus mahdollisti käyttää referenssinä pienitehoisempia linkoajoneuvoja, jotka eivät vastanneet hankinnan kohteena olevaa suuritehoista linkoajoneuvoa. Näistä syistä hankinta keskeytetään. Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin. Kilpailutus tullaan uusimaan heinäkuussa 2018

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2018
«« Takaisin