«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : C2992 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN, HÄMEENLINNA

11.07.2018 11:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015625
Tarjoukset 15.8.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustushallinnon rakennuslaitos
Y-tunnus 0988874-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Helsinki
Yhteyshenkilö Merja Mäkilä
Postiosoite Isoympyräkatu 10
Postinumero 49400
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Puhelin +3582998300
Sähköpostiosoite merja.makila@phrakl.fi
Faksi +358299831251
Internet-osoite (URL) http://www.phrakl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=195261&tpk=061593d5-ebcd-4a97-9901-df9906ce5afc
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
C2992 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN, HÄMEENLINNA
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
1144/0400/2018
Hankinnan kuvaus

Hämeenlinnassa Hätilän leirialueen vesi-ja viemäriverkoston rakentaminen noin 2 km:n matkalle. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön (ja YSE:n 4 §) tarkoittamana päätoteuttajana vastaten mm. kohteen työturvallisuudesta ja työmaapalveluista. Tilaajan osoittama sähköurakoitsija alistetaan pääurakkaan erillisellä alistussopimuksella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt. (45231300-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.9.2018 - 14.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuus".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimusten täyttyminen arvioidaan pääosin tämän tarjouspyynnön kohdassa soveltuvuus.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailussa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on oikeus kieltää alihankinta kriittisiksi katsomissaan tehtävissä ja kohteissa (laki julkisista hankinnoista 1397/2016 § 77).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2018 10.00
Lisätietoja

Tarjouksen voi jättää vain kohteen esittelyyn osallistuneet urakoitsijat. Kohteen esittely järjestetään 17.7.2018 klo 9:30 alkaen osoitteessa Hätilän harjoitusalue, Hämeenlinna. Kohteen esittelijänä toimii Heikki Ilmonen, puh. 0299 83 4000. Suunnitelma-asiakirjat urakkaan saavat ainoastaan kohteen esittelyyn osallistuneet tarjoajat. Esittelyyn tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse osoitteeseen heikki.ilmonen@phrakl.fi. Esittelyyn osallistuvista tulee antaa seuraavat tiedot: * nimi * syntymäaika * yritys * ajoneuvon rekisterinumero Mikäli yllä mainittu esittelyaika ei tarjoajalle sovi, voidaan kohteeseen tarvittaessa järjestää toinen esittelyaika. Kohteessa liikkumiseen tarvitaan puolustusvoimien hyväksyntä. Puolustusvoimat voi syytä ilmoittamatta evätä kohteeseen pääsyn. Kohteen esittelyyn osallistuvien tulee antaa ennen esittelyä vaitiolovakuutus. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat vapaasti saatavana sähköisesti Tarjouspalvelutoimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin