«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ranuan Infra Oy : Kolomaan kaukolämpöverkon rakentaminen

11.07.2018 11:32
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015613
Tarjoukset 15.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ranuan Infra Oy 2543501-9 /
Ranuan Infra Oy
Veli Saarijärvi
Keskustie 11
97700
Ranua
Puh. +358406484525

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ranuan Infra Oy
Y-tunnus 2543501-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ranuan Infra Oy
Yhteyshenkilö Veli Saarijärvi
Postiosoite Keskustie 11
Postinumero 97700
Postitoimipaikka Ranua
Maa Suomi
Puhelin +358406484525
Sähköpostiosoite veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ranuaninfra.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kolomaan kaukolämpöverkon rakentaminen
Hankinnan kuvaus

Ranuan Infra Oy laajentaa kaukolämpöverkostoa Kolomaan teollisuusalueella syksyn 2018 aikana. Rakennuskohde sijaitsee Ranuan keskustaajamassa. Rakennettavaa kaukolämpö-verkostoa on yhteensä noin 480 ka-m.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ranua (K683)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.7.2018 - 15.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

• Kaupparekisteriote.

• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

• Tapaturmavakuutustodistus

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

• Kaupparekisteriote.

• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

• Tapaturmavakuutustodistus

TAI VASTAAVAT SELVITYKSET

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnan tarkempi kuvaus, referenssivaatimukset ja osaamisvaatimukset on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Lisätietoja

Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat saatavilla osoitteesta www.ranuaninfra.fi tai sähköpostilla veli.saarijarvi>at<ranuaninfra.fi

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö KVR-urakka Rev0.doc.pdf

2643-12_PDF Reittikartta Kolomaan linja Rev0.pdf

2643-04_PDF Reittikartta Kolomaan linja RevB.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin