«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki : Pelialan kansainvälisten vientitapahtumien järjestelyt

11.07.2018 08:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015610
Tarjoukset 3.8.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Oskari Kivinen
Postiosoite PL 700
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +35893101691
Sähköpostiosoite oskari.kivinen@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=193178&tpk=c5f82156-e4df-4372-a20d-ab4058ea8ab1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pelialan kansainvälisten vientitapahtumien järjestelyt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H028-18 / HEL 2018-007805
Hankinnan kuvaus

1. Hankinnan tausta ja tavoite Helsingin kaupunki osallistuu kansainvälisiin pelitapahtumiin toteuttaakseen kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteitä (osaavan työvoiman kaupunkia, osaajien houkuttelu, sekä alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle). Tämän hankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa helsinkiläisten pelialan startupien ja yritysten liiketoimintaa viemällä valittuja yrityksiä merkittäviin pelialan tapahtumiin. Lisäksi hankkeella tavoitellaan Helsingin kaupungin tunnettavuuden ja maineen vahvistamista pelialan toimijoiden keskuudessa houkuttelevana pelialan ekosysteeminä ja teknologiaosaamisen keskittymänä. Helsingin kaupungin tarjoaa seuraavan kahden vuoden aikana neljälle tapahtumakohtaisesti valittavalle helsinkiläiselle pelialan firmalle osallistumismahdollisuuden pelialan tapahtumiin. Helsingin kaupunki valitsee lähtevät yritykset viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa noudattaen ajankohtaisuusharkintaa (julkaisu tai rahoituskierros), matkatukiohjeistusta ja neutraalisuuden periaatteita. Suunnitelmissa on, että tämän puitejärestelyn kautta hankitaan messujärjestelyt seuraaviin pelialantapahtumiin: Game Connection Europe 2018& 2019, Game Connection America 2019&2020, Nordic Game Conference 2019&2020 ja Gamecom 2019& 2020. Edellä esitetty listaus tapahtumista on suuntaa antava, eikä hankintayksikkö sitoudu mihinkään hankintamääriin. Hankinnan tavoitteena on löytää kumppani vastaamaan pelialan kansainvälisiin tapahtumiin osallistumisen järjestelyistä 2. Tapahtumien tyypit Tapahtumia on kahdenlaisia: messupisteellisiä (esimerkiksi Gamescom) ja ilman messupistettä olevia (esimerkiksi Game Connection). Messupisteellisessä tapahtumassa moduulin ja demostationin tulee sijaita ammattilaispuolella ja sisältää paikat neljälle yritykselle. Osallistuvien yritysten käytössä tulee olla neuvotteluhuone, lounge tai muut vastaavat boothin palvelut. Ilman messupistettä olevassa, yleensä ns. match-making -tyyppisessä tapahtumassa yritysten tulee olla Play Finlandin alueella. 3. Palveluntuottajan ja tilaajan roolit Palveluntuottaja vastuulla on hoitaa kaikki messuihin liittyvät käytännön järjestelyt sisältäen osallistumisoikeudet, tilojen varaaminen, mahdollisten messuosastojen laitteet ja kalustaminen sekä messuosaston suunnittelu. Palveluntuottaja vastaa viestinnästä messujärjestäjän, alihankkijoiden ja osallistujien välillä. Palveluntuottaja konsultoi tilaajaa tilaajan pyytäessä esimerkiksi lähtevien yritysten valintaan ja Helsinki-markkinoinnin oikeaan kohdentamiseen liittyen. Palvelun tilaaja sitoutuu tekemään tilaussopimuksen messukohtaisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen messuja. Palvelun tilaaja valitsee mukaan lähtevät yritykset ja varmistaa heidän muut matkajärjestelyt.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.8.2018 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin