«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Loviisan kaupunki : Vanhankylän ambulanssitalli

10.07.2018 16:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015601
Tarjoukset 30.7.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Loviisan kaupunki
Y-tunnus 0203263-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelu
Yhteyshenkilö Pia Rajala
Postiosoite Mannerheiminkatu 4
Postinumero 07900
Postitoimipaikka Loviisa
Maa Suomi
Puhelin +358440555364
Sähköpostiosoite pia.rajala@loviisa.fi
Faksi +35819555229
Internet-osoite (URL) http://www.loviisa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=195209&tpk=495ea04c-5032-47d8-b6e1-dea92a8f768a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vanhankylän ambulanssitalli
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
554/10.03.02/2018
Hankinnan kuvaus

Loviisan kaupungin tilapalvelu rakennuttaa Loviisan Vanhaankylään 1 ambulanssin tallin ja henkoilöstötilat yhteensä noin 167 kem2. Urakkamuotona on kokonaisurakka, avaimet- käteen periaatteella. Hanke voidaan toteuttaa talopakettina tai paikallarakennettuna oheisten hankesuunnitelma-aineiston ja määritysten mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Loviisa (K434)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
22.8.2018 - 14.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (80)
  2. Sääsuoja (10)
  3. Maanrakennustyöt (10)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.7.2018 14.00
Lisätietoja

Tarjoukset avataan määräajan pääätyttyä, avaustilaisuus ei ole avoin. Loviisan kaupungin Tekninen lautakunta tekee urakoitsijavalinnan viikolla 32. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti. Hankintapäätöksellä ei synny sopimusta tilaajan ja urakotisijan kesken, vaan sopimus tehdään kirjallisella sopimuksella.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin