«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vimana Oy : Käyttövaltuushallinnan ratkaisun (KVH) kilpailutus

11.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015588
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 132-300866
Osallistumishakemukset 24.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=193718&tpk=0a9d4a33-408f-411b-ad30-0e661232f1d9

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vimana Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2842475-3
Postiosoite:Liisankatu 8 A
Postinumero:00170
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sven Forsell
Puhelin:+358 294320000
Sähköpostiosoite:info@vimana.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vimana.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:2M-IT
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859795-3
Postiosoite:Joukahaisenkatu 9B 5-7krs.
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Atte Karhu
Sähköpostiosoite:atte.karhu@2m-it.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.2m-it.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita - sovellettava kansallinen hankintalaki:
Vimana Oy muodostaa yhdessä 2M-IT Oy:n kanssa sopimusperusteisen hankintarenkaan, joka kilpailuttaa maakunnille ja maakunnissa toimiville organisaatioille käyttövaltuushallinnan ratkaisun.

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=193718&tpk=0a9d4a33-408f-411b-ad30-0e661232f1d9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Käyttövaltuushallinnan ratkaisun (KVH) kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Käyttöoikeuksien hallintaohjelmatuotteet. (48218000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on hankintailmoitus käynnistyvästä kilpailullisesta neuvottelumenettelystä. Neuvottelumenettelyyn valitaan viisi toimittajaa, joille toimitetaan alustavat tarjouspyynnöt neuvottelukutsun yhteydessä elokuun puolessa välissä 2018. Neuvottelukierroksia järjestetään 1-2 kappaletta. Lopulliset tarjouspyynnöt toimitetaan valituille toimittajille syksyllä 2018. Hankintayksikkö on kilpailuttamassa käyttövaltuushallinnan ratkaisu- ja palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on mahdollistaa maakuntauudistuksen myötä syntyville maakuntaorganisaatioille kustannustehokas, tietoturvallinen ja käyttäjäystävällinen keino hallinnoida käyttöoikeuksia ja mahdollistaa kertakirjautuminen Vimanan, valtion ja maakuntien palveluihin. Suurin yksittäinen käyttäjäkunta on sote- sektori.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö järjestää käyttövaltuushallinnan ratkaisun (KVH) kilpailutuksen, joka kattaa seuraavien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnan: 1) Käyttöoikeuksien ja identiteettienhallinnan valmisohjelmisto 2) Kertakirjautumisratkaisu 3) KVH- ratkaisun käyttöönotto 4) KVH- ratkaisun ylläpitopalvelut kattaen sekä käyttöoikeuksien ja identiteetinhallinnan ohjelmistojen että siihen liittyvien tietokanta ja sovelluspalvelin ohjelmistojen tai muiden vastaavien ylläpidon. Hankinta vaiheistuu käyttöönottojen osalta vuosille 2019-2021. Hankinnan kohteena olevan ratkaisun tulee kattaa kokonaismäärältään 200.000 käyttäjää. KVH-ratkaisun tulee mahdollistaa käyttöoikeuksien elinkaarenhallinta pohjautuen HR-järjestelmästä saatavaan käyttäjän ja työsuhteen tietoihin, käyttöoikeuksien hallinta rooleihin perustuen sekä kertakirjautuminen niin selainpohjaisiin kuin client pohjaisiinkin sovelluksiin. KVH-ratkaisun käyttöönotto jakautuu useampaan projektiin, jotka käynnistetään ja toteutetaan vaiheistetusti yhtä aikaa. Hankintayksikön tavoitteena on löytää tarjoaja, jolla on riittävästi osaavia resursseja projektien yhtäaikaiseen läpivientiin ja aikaisempaa kokemusta vastaavien kokonaisuuksien toteutuksesta. Hankintarenkaan osallistujilla on itsenäinen oikeus tehdä kilpailutuksen kohteen osalta hankintasopimus. Vimana Oy:llä tai 2M-IT Oy:llä ei ole velvollisuutta hankkia tai solmia sopimusta toimittajan kanssa kilpailutettavan kokonaisuuden osalta, mikäli eduskunnan hyväksyntä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä tai sen toimeenpano viivästyvät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2019 - 28.2.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Lisäoptio 2 vuotta.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Neuvotteluihin valitaan viisi (5) ehdokasta ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat valitaan käyttäen hankintailmoituksessa ja osallistumishakemuspyynnössä esitettyjä arviointiperusteita. Ehdokkaiden määrä on rajoitettu, koska kilpailutus toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelujen läpivieminen rajoittamattomalla ehdokkaiden määrällä vaikeuttaisi kilpailutusprosessin läpivientiä merkittävästi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.7.2018
«« Takaisin