«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikenne- ja viestintäministeriö : Tarjouspyyntö rautatiealan asiantuntijapalveluiden hankinnasta

11.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015583
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 132-300864
Tarjoukset 17.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi
PL 31, 00023 Valtioneuvosto
00023
Helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikenne- ja viestintäministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244632-1
Postiosoite:PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:kirjaamo@lvm.fi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@lvm.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.lvm.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-015583

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne- ja viestintä

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tarjouspyyntö rautatiealan asiantuntijapalveluiden hankinnasta
Viitenumero:
LVM/1272/11/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hallitus on päättänyt avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa kilpailutuksen järjestämisestä, kuten kilpailutusasiakirjojen laatimisesta, hankinnan kohteen tarkemmasta määrittelystä, hankintasopimuksista yms.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee nyt Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutusta ja tarvitsee rautatiealaa ja erityisesti Suomen rautatiejärjestelmää tuntevan konsultin asiantuntemusta.

Asiantuntijan tehtävät liittyvät erityisesti rautatieliikennepalvelujen tuotantoon liittyvään suunnittelu- ja laskentaosaamiseen sekä tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen vaatimusten suunnitteluun rautatiealan asiantuntemusta vaativilta osilta.

Konsultilla tulisi olla asiantuntemusta juna-aikataulujen ja -tarjonnan laadintaan ja suunnitteluun, liikenteen kustannuslaskentaan ja kustannusrakenteen hahmottamiseen sekä junakaluston (vaunut, moottorijunat, veturit) käyttöön ja kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hallitus on päättänyt avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa kilpailutuksen järjestämisestä, kuten kilpailutusasiakirjojen laatimisesta, hankinnan kohteen tarkemmasta määrittelystä, hankintasopimuksista yms.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee nyt Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutusta ja tarvitsee rautatiealaa ja erityisesti Suomen rautatiejärjestelmää tuntevan konsultin asiantuntemusta.

Asiantuntijan tehtävät liittyvät erityisesti rautatieliikennepalvelujen tuotantoon liittyvään suunnittelu- ja laskentaosaamiseen sekä tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen vaatimusten suunnitteluun rautatiealan asiantuntemusta vaativilta osilta.

Konsultilla tulisi olla asiantuntemusta juna-aikataulujen ja -tarjonnan laadintaan ja suunnitteluun, liikenteen kustannuslaskentaan ja kustannusrakenteen hahmottamiseen sekä junakaluston (vaunut, moottorijunat, veturit) käyttöön ja kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntömateriaali

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 19.11.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.8.2018 12:00
Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamossa vähintään kahden virkamiehen läsnä ollessa. Avauskokouksesta laaditaan muistio, joka allekirjoitetaan. Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.7.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
LVM1272-11-2018 Tarjouspyyntö rautatiealan asiantuntijapalvelut .pdf
espd-request.xml
Liite 2 Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset .pdf
Liite 3 tarjouslomake.docx
Liite 4 CV-malli.docx
Liite 5 Hintalomake.xlsx
Liite 6 Sopimusluonnos.pdf
Liite 7 Vertailuperusteet .pdf
«« Takaisin