«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : KESKEYTYSILMOITUS Maksuliikennejärjestelmän hankinta

11.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015578
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 132-301246

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00500
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Kostio
Sähköpostiosoite:harri.kostio@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Maksuliikennejärjestelmän hankinta
Viitenumero:
H129-17 / HEL 2018-005446
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupunginkanslia ja Taloushallintopalveluliikelaitos järjestävät kilpailutuksen Maksuliikennejärjestelmän hankinnasta Helsingin kaupunkikonsernin käyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Maksuliikennejärjestelmä Helsingin kaupunkikonsernin käyttöön. Helsingin kaupungin Taloushallintopalveluliikelaitos (jatkossa Talpa) tuottaa toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille taloushallinnon palveluja (kirjanpito, ostolaskut, laskutus, maksuliikenne ja palkanlaskenta) sekä tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa (kaupungin tilinpäätöksen laatiminen ja kuukausiraportointi). Talpan tuottamiin palveluihin kuuluu myös Maksuliikennepalvelut. Hankinna kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta70
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Laatu30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 095-216330

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Maksuliikennejärjestelmän hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Maksuliikennejärjestelmän hankinta keskeytetään koska hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, jonka vuoksi ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.7.2018
«« Takaisin