«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Keravan kaupunki : Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö

10.07.2018 08:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015551
Tarjoukset 27.7.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Keravan kaupunki 0127485-5 /
Kiinteistöpalveluiden toimiala
186011Mika Smirnov
PL123 (Kultasepänkatu 7)
04201
Kerava
Puh. +358403182736

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-015465
Hankinnan nimi
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keravan kaupunki
Y-tunnus 0127485-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalveluiden toimiala
Yhteyshenkilö Mika Smirnov
Postiosoite PL123 (Kultasepänkatu 7)
Postinumero 04201
Postitoimipaikka Kerava
Maa Suomi
Puhelin +358403182736
Sähköpostiosoite kiinteistopalvelut@kerava.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kerava.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
186011
Hankinnan kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö seuraavissa kohteissa: Kaikissa kohteissa on koneellinen tulo- ja poisto. 1. Ahjon koulu, Ketjutie 2, 04220 Kerava - 3063 k-m2 2. Ahjon Tupakoulu, Ketjutie 2, 04220 Kerava - 300 k-m2 3. Ahjon päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, 04220 Kerava - 552 k-m2 4. Jaakkolan päiväkoti, Ollilantie 5, 04250 KERAVA - 752 k-m2 5. Kalevan nuorisotila "Häkki", Loitsutie 1, 04230 KERAVA - 921 k-m2 6. Kalevan päiväkoti, Ritakatu 5, 04230 Kerava - 714 kkm2 7. Kanniston päiväkoti, Kannistonkatu 5, 04260 KERAVA - 841 k-m2 8. Keskustan päiväkoti, Sariolantie 1, 04200 KERAVA - (1080+138) k-m2 9. Killan koulu, Sarvimäentie 35, 04200 Kerava - 5750 k-m2 10. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö/ Hoitokoti, Metsolantie 9, 04200 Kerava - 884 k-m2 11. Montessoripäiväkoti MIO, Kääpäkatu 5, 04260 KERAVA - 348 k-m2 12. Naavapuiston päiväkoti, Marttilankatu 12 E 23, 04260 KERAVA - 307 k-m2 13. Päiväkoti Kiddy House, Marjatantie 19, 04230 Kerava - 736 k-m2 14. Päiväkoti Spielhaus, Nyyrikinkuja 10, 04200 KERAVA - 504 k-m2 15. Päivölänkaari päiväk, Päivöläntie 16, 04220 KERAVA - 1185 k-m2 16. Savion nuorisotila, Juurakkokatu 58, 04260 KERAVA - 360 k-m2 17. Savion päiväkoti, Kaarnapolku 4, 04260 KERAVA - 504 k-m2 18. Sompion päiväkoti, Simeonintie 8, 04200 KERAVA - 946 k-m2 19. Sorsakorven päiväkoti, Karhitie 9, 04220 KERAVA - 698 k-m2

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.8.2018 - 1.3.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Työntekijöiden pätevyydet: Alalla vähintään kolme vuotta toiminut.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

• tilaajavastuulain mukaiset suomenkieliset todistukset ja selvitykset (tai Tilaajavastuu.fi -yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritysraportti) • yrityksen tai tarvittaessa toimeksiannon kohteena olevan toimialan vuosittainen kokonaisliikevaihto vähintään 2-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. • yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason • referenssinä viimeisen 5 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.7.2018 12.00
Lisätietoja

Jokainen kohde hinnoitellaan erikseen ja jokaisen kohteen suhteen valitaan kokonaisedullisin tarjous. Tarjouksen otsikoksi: "Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö, tarjous". Tarjouksen jättäjät saavat kohteiden IV-kuvat muistitikulla Sampolan palvelupisteestä, sisääntuloaulasta, osoitteesta Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Näytöistä sovitaan Työnjohtaja Jarmo Lehden kanssa p. 040 318 2385. Päiväkodit ovat kiinni heinäkuun ja koulut ovat kiinni 4.6.2018 - 3.8.2018. Syysloma on viikolla 42 ja joululoma 19.12.2018-6.1.2019. Töiden aikatauluista sovitaan Työnjohtaja Jarmo Lehden kanssa. Ennen työ alkua sovitaan avaimista kohteeseen tai muulla tavoin sisään pääsystä, niin ettei odotusaikoja tule. Avainten vastaanottaja kuittaa avaimet saaduksi ja työn loputtua luovutetuksi. Urakoitsija saa kohteen yhteyshenkilön tiedot ja urakoitsija antaa yhteyshenkilön tiedot tilaajalle ennen työn aloitusta. Työmenetelmistä, laitteista ja mahdollisista käytettävistä puhdistusaineista ja kohteen käyttäjistä johtuvat vaarat ja uhat otettava huomioon -poistettava tai minimoitava puhdistus- ja säätötöitä tehdessä. Mikäli työn suorittaja havaitsee puutteita tai esim. jos jokin laite todetaan vialliseksi, on siitä välittömästi otettava yhteys tilaajan edustajaan ja sovittava jatkotoimista. Kaikista lisä- ja muutostöistä sovitaan tilaajan kanssa kirjallisesti aina erikseen. Työn päätyttyä tehdään vastaanottotarkastus ja luovutetaan mittaus- ja puhdistuspöytäkirjat.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin