«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Tampereen yliopisto : Tampere3-integraatiopalvelun palvelutuotantokumppani

09.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015447
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 130-296525

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0155668-4
Postiosoite:Kalevantie 4
Postinumero:33014
Postitoimipaikka:Tampereen yliopisto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tampere3.fi
Faksi:+358 32134473
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.uta.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.tampere3.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2286106-3
Postiosoite:PL 527
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tampere3.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tut.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1015428-1
Postiosoite:Kuntokatu 3
Postinumero:33520
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tampere3.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tamk.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194831&tpk=bdae60f4-d824-4491-a51f-f929972eb770
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tampere3-integraatiopalvelun palvelutuotantokumppani
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ennakkoilmoitus koskee myöhemmin julkaistavaa kilpailutusta. Tarkoituksena on valita pääkumppani Tampere3-integraatiopalvelulle jatkuvan palvelutuotannon tueksi kattaen sekä palvelun ylläpidon että integraatioiden tuotannon. Tampere3-integraatiopalvelun toimialueen koko on n. 300-500 integraatiota. Ylläpidon tuki kohdistuu mm. valvontaan ja häiriöhallintaan, ongelmanratkaisuun ja hallintotehtäviin. Integraatioiden tuotanto sisältää mm. arkkitehtuurityötä, integraatioalustan kehitystä, integraatioiden kehitystä ja muutosten toteutuksia. Tavoitteena on mahdollisimman laaja tuotospohjainen hinnoittelu. Sopimuskauden pituus on 48 kk.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampere (K837)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Tampere3-integraatiopalvelun palvelutuotantokumppani. Tarkoituksena on valita pääkumppani Tampere3-integraatiopalvelulle jatkuvan palvelutuotannon tueksi kattaen sekä palvelun ylläpidon että integraatioiden tuotannon. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.8.2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan luottokelpoisuus on vähintään tasolla Suomen asiakastitieto Oy:n Rating Alfa tai vastaavan toisen luottolaitoksen mittaristossa A+. (tyydyttävä +) Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan liikevaihdon oltava vähintään 2 miljoonaa euroa. Tarkemmat vaatimukset ilmenevät aikanaan julkaistavista tarjouspyyntöasiakirjoista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vastaavaa toimintaa koskevat asiakasreferenssit. Osaaminen ja kokemus integraatio-osaamiskeskustoimintamallista. Kattava tekninen osaaminen Apache ServiceMix -teknologioista. Tarjottujen asiantuntijoiden hyvä osaaminen käytettävistä teknologioista ja toimintatavoista. Asiakasrajapinnassa käytetään suomen kieltä. Tarkemmat tiedot ilmenevät aikanaan julkaistavista tarjouspyyntöasiakirjoista.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat tiedot ilmenevät aikanaan julkaistavista tarjouspyyntöasiakirjoista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
15.10.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.7.2018
«« Takaisin