«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Mustankorkea Oy : Mädätteen separointilaitteisto

11.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015388
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 132-300463

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mustankorkea Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1108572-4
Postiosoite:Kivääritehtaankatu 6 C
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Esko Martikainen
Puhelin:+358 407248744
Sähköpostiosoite:esko.martikainen@mustankorkea.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.mustankorkea.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mädätteen separointilaitteisto
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teollisuuskoneet. (42000000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Laitosmittakaavaisen separaattorin (lisälaitteineen, mm. kemikaalinsyöttö ja varaosia) hankinta, mikä mahdollistaa biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyprosessista (kuivamädätys) tulevan mädätteen separoinnin kompostoitavaan kuivajakeeseen ja viemäröintikelpoiseen nestejakeeseen.

Hankinta on osa keskeneräisen biokaasulaitoksen valmiiksi saattamista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 585000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus, biokaasulaitos

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laitosmittakaavaisen separaattorin (lisälaitteineen, mm. kemikaalinsyöttö ja varaosia) hankinta, mikä mahdollistaa biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyprosessista (kuivamädätys) tulevan mädätteen separoinnin kompostoitavaan kuivajakeeseen ja viemäröintikelpoiseen nestejakeeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Dewatering System for Digestate

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.6.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Applied Chemicals Anlagen- und Maschinentechnik GmbH
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:424861x
Postiosoite:Wolfgang Pauli-Gasse 3
Postinumero:A-1147
Postitoimipaikka:Wien
Maa:Itävalta
Sähköpostiosoite:office-wien@acat.com
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Internet-osoitehttp://www.acat.com/en
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:585000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Jälki-ilmoitus koskee suorahankintaa, josta ei aiemmin ole tehty ilmoitusta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintalain 147 §:n 5 momentin mukaan suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:

(1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

(2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat (tavarahankinnat)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

3. Selitys

Mustankorkea Oy on kilpailuttanut biokaasulaitoksen hankinnan KVR-urakkana vuodenvaihteessa 2015-2016. Tarjouskilpailun voitti BioGTS Oy, jonka kanssa Mustankorkea Oy on solminut kilpailutusasiakirjojen mukaisen KVR-urakkasopimuksen 2.3.2016 hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Biokaasulaitoksen tuli valmistua syyskuussa 2017. Lokakuussa 2017 aloitettujen neuvottelujen jälkeen, BioGTS Oy:n olennaisten ja ilmeisten sopimusrikkomusten (KVR-urakan olennainen viivästys, virheet ja puutteet) vuoksi Mustankorkea Oy on purkanut KVR-urakkasopimuksen 15.2.2018 ja työmaa on otettu haltuun 8.3.2018 YSE 78 §:n ja 82 §:n nojalla.

Laitoksen valmistuminen on jo nyt myöhästynyt urakoitsijasta johtuvasta syystä huomattavasti ja korvaavien laitteistojen ja hankintojen toimitusaika on pitkä. Hankinnan osalta on näin ollen olemassa lain julkisista hankinnoista (1397/2016) 40 §:n 1 momentin 4) kohdan mukainen suorahankintaperuste, jonka mukaisesti sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

«« Takaisin