«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metsähallitus : Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän hankinta

05.07.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015264
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 128-292041
Tarjoukset 31.08.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=186853&tpk=143b507d-0511-4248-a517-f1814ee932fd

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuure Marku
Puhelin:+358 206394000
Sähköpostiosoite:erakilpailutus@metsa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=186853&tpk=143b507d-0511-4248-a517-f1814ee932fd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmällä suunnitellaan, seurataan ja viestitään yhtenäisin menetelmin valtion mailla tapahtuvaa metsästystä. Järjestelmä on käytännön työkalu eräsuunnittelijoille, heidän esimiehilleen ja asiakaspalvelua hoitaville.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä (myöhemmin järjestelmä) on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien. Nykyinen järjestelmä on elinkaarensa lopussa, siihen uusien toimintojen kehittäminen ja muiden järjestelmien integroiminen ei ole enää järkevää. Tarvittavien tietojen ulos saanti nykyisestä järjestelmästä on työlästä ja vaatii paljon manuaalista työtä. Tavoitteena on järjestelmä joka on teknisesti samantasoinen ja integroitu muiden käytössäolevien työkalujen kanssa. Järjestelmän tulee toimia selainpohjaisesti. Järjestelmä on kehityskelpoinen ja nykyaikainen rajapintojen ja datan käsitttelyssä. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja tukea käyttäjien työtä. Järjestelmästä saatavan tiedon tulee olla ajantasaista, luotettavaa, seurattavaa ja tuotavissa ulos jaettavassa muodossa. Testaus ja datavalidointi kuuluu oleellisesti projektiin. Testidokumentaatiot käydään läpi yhdessä ja testitulokset ennen jokaista julkaistua versiota ovat käyttäjien saatavilla. Metsähallituksen projektitiimi voi osallistua pieniin validointeihin, käyttäjätarinoiden testaukseen ja tekee asiakashyväksyntätestauksen. Teknisen testaamisen täytyy tapahtua toimittajan toimesta, sillä projektitiimissä on lähinnä riista-alan asiantuntijoita. Metsähallituksen eräpalveluista projektiin osallistuu kolme (3) eräsuunnittelijaa, projektipäällikkö, tietohallintopäällikkö ja ylitarkastaja. Tarjouspyyntö koskee vain tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattua Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän toimittamista ja 48 kuukauden ylläpitoa. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa ratkaisun ylläpidon sopimuskauden lopussa. Ratkaisu pitää toimittaa ja dokumentoida niin että ylläpitoon voidaan tarvittaessa valita toimittajasta riippumaton osapuoli. Tarjouksen tulee sisältää ylläpitopalvelut 48 kuukauden määräajalle ja optiona toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:11 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ylläpidon sopimuskausi on 48 kk siitä, kun järjestelmä on hyväksytysti otettu tuotantokäyttöön. Sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden päätyttyä toistaiseksi voimassaolevana, jonka aikana sopimus on irtisanottavissa Tilaajan toimesta kolmen (3) kk:n irtisanomisajalla. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä viimeistään 36 kk:n kuluttua varsinaisen sopimuksen alkamisesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.8.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.8.2018 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2018
«« Takaisin