«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : PS Kemi vero tilamuutos ARK, LVIAJ- ja sähkösuunnittelu

11.07.2018 11:06
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015147
Tarjoukset 13.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Senaatti-kiinteistöt 1503388-4 /
Senaatti-kiinteistöt
A13811Marita Rovamo
PL 74
90101
Oulu
Puh. +358406616257

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Marita Rovamo
Postiosoite PL 74
Postinumero 90101
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358406616257
Sähköpostiosoite marita.rovamo@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
PS Kemi vero tilamuutos ARK, LVIAJ- ja sähkösuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
A13811
Hankinnan kuvaus

Kemin verotoimistolle suunnitellaan uudet tilat Kemin virastotalolle.

Toiminta edellyttää nykyaikaista monitilatoimistoa yhteensä noin 520 m2 ja lisäksi 120-150m2 asiakaspalvelutilaa. Tilantarve on yhteensä n. 670m2. Erillistä päätearkistotilaa ei tarvita, mutta toimistoneliöihin suunnitellaan ja toteutetaan asiakirjasäilytyshuone/alue.

Henkilöstön sosiaalitilat, työhyvinvointia tukevat tilat ja kokouskeskus pyritään sijoittamaan yhteiskäyttöisiin tiloihin.

Henkilöstömäärän lisäys on yhteensä 40 henkilöä, joka jakautuu 3 eri yksiköön. Uusien työpisteiden tarve on 32 työpistettä.

Toimitilojen edellytetään olevan Verohallinnon työympäristökonseptin ja suunnitteluohjeen mukaista, nykyaikaista, terveellistä ja turvallista monitilatoimistoa. Toteutuksessa tulee panostaa teknisesti ja rakenteellisesti muuntojoustaviin ratkaisuihin siten, että käytön aikaiset tilamuutokset ovat toteutettavissa mahdollisimman helposti, nopeasti ja edullisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään toimitilojen hyvään sisäilmaan ja toimiviin akustiikkaratkaisuihin.

Työympäristö perustuu kolmeen erilaiseen vyöhykkeeseen; julkiseen, puolijulkiseen ja sisäiseen vyöhykkeeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kemi (K240)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.8.2018 - 27.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan hankintailmoituksen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitetaan hankintailmoituksen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ilmoitetaan hankintailmoituksen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.8.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk tarjousten jättöpäivästä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä viimeistään ma 6.8.2018 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen marita.rovamo@senaatti.fi ja outi. teirikangas-lerssi@ramboll.fi. Vastaukset toimitetaan 10.8.2018 klo 15:00 mennessä kaikille niille tahoille, jotka ovat esittäneet kysymyksiä tai jättäneet yhteystietonsa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbem.buildercom.net%2Fhtml%2Frfqregistration%3Frfqid%3D5423&data=02%7C01%7Couti.teirikangas-lerssi%40ramboll.fi%7C1b84003fde8d4b4b3bdb08d5e6f91a15%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636668879912996544&sdata=UiXtvIoyMn247woSl7cPBXz%2BytihmucQrgbUptc03%2Bs%3D&reserved=0

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin