«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kaskisten Kaupunki : Kaskisten koulun vesikaton korjaus

28.06.2018 09:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-014586

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2018-013187
Hankinnan nimi
Kaskisten koulun koulun vesikaton korjaus, Kaskisten Kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaskisten Kaupunki
Y-tunnus 0208787-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaskisten kaupunki
Yhteyshenkilö Jarmo Latikka
Postiosoite Raatihuoneenkatu 34
Postinumero 64260
Postitoimipaikka Kaskinen
Maa Suomi
Puhelin +358505399141
Sähköpostiosoite jarmo.latikka@kaskinen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kaskinen.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kaskisten koulun vesikaton korjaus
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö Kaskisten koulun vesikaton korjaus.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: uusiminen (IA27-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjanmaa (FI195)

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Hankintamenettelyn kohteena on koulun vesikaton uusiminen. Kyseessä on avoimella menettelyllä käynnistetty kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, josta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2018.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp ja HE 182/2010 vp) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei pidetä julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin. Tällaisina todellisina syinä on pidetty mm. hankintayksikön muuttunutta rahoitustilannetta, hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana sekä epäonnistunutta tarjouspyyntöä, jonka perusteella on olut mahdotonta suorittaa vertailua.

Yksi tarjouksista ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja muut kaksi taas ylittivät hankintaan varatut määrärahat. Hankintayksiköllä on em. syin todellinen ja perusteltu tarve keskeyttää hankinta. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei syrji ehdokkaita tai tarjoajia.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin