«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy : 2D laserleikkuri ja särmäyspuristin

26.06.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-014405
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 121-275359
Tarjoukset 30.07.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=192835&tpk=253fa7ad-9b26-4936-96f2-d6cefb259161

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2094551-1
Postiosoite:Bulevardi 31
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joni Junnila
Puhelin:+358 401627808
Sähköpostiosoite:hankinta@metropolia.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metropolia.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=192835&tpk=253fa7ad-9b26-4936-96f2-d6cefb259161
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Korkeakoulu
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
2D laserleikkuri ja särmäyspuristin
Viitenumero:
24-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työstökoneet. (42600000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta opetuskäyttöön tulevasta 2D laserleikkurista ja särmäyspuristimesta. Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja tekniset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta opetuskäyttöön tulevasta 2D laserleikkurista ja särmäyspuristimesta. Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja tekniset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
440000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2018 - 31.12.2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudellisten edellytysten tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Voidakseen jättää hyväksyttävän tarjouksen tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään AA (hyvä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on alhaisempi, suljetaan tarjousvertailun ulkopuolelle. Lisäksi tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme referenssiä vastaavista levytyökoneiden toimituksista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Lisätiedot tarjouspyynnössä.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Jättäessään tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, ettei tarjoajan yritys tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetuin lain 80 §:ssä mainittuihin rikoksiin eikä tarjoajaa koske hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Valitun toimittajan tulee toimittaa hankintayksikölle tarkastettavaksi rikosrekisteriotteet hankintalaissa 79 § ja 80 § mainittujen säännösten mukaisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.7.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.7.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@metropolia.fi
Internet-osoitehttp://www.metropolia.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2018
«« Takaisin