«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen ympäristökeskus : Asukaskysely pienvesistä Suomessa, Virossa ja Ruotsissa

14.06.2018 14:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013668
Tarjoukset 10.7.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen ympäristökeskus
Y-tunnus 0996189-5
Yhteyshenkilö Virpi Lehtoranta
Postiosoite PL 140
Postinumero 00251
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295251361
Sähköpostiosoite virpi.lehtoranta@ymparisto.fi
Internet-osoite (URL) http://www.syke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=191991&tpk=809dc890-37e6-42cd-81ba-b2f5cc5c7c94
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Asukaskysely pienvesistä Suomessa, Virossa ja Ruotsissa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
191991
Hankinnan kuvaus

HEAWATER -hanke testaa uusia innovaatioita kolmella Itämeren rannikkoalueella. Hankkeen tavoitteena on demonstroida riittävän tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja estämään pienvesiin kulkeutuvien haitallisten aineiden päätymistä Itämereen kolmen maan rannikkoalueella Tallinnassa, Turussa ja Söderhamnissa ottaen huomioon käynnissä olevat suunnitelmat kaupunki- alueen hulevesien torjunnassa. Itämeren läheisyydessä olevat kaupunkipurot ja joet kuljettavat ravinteita, haitallisia aineita ja mikromuoveja mereen. Ihmistoiminnalla on välitön vaikutus kaupunkipurojen ja -jokien tilaan. Näiden pienvesien ja niitä ympäröivien valuma- alueiden kunnostaminen on kuitenkin usein jäänyt viranomaistoiminnan ulkopuolelle. Ravinteiden, haitallisten aineiden kulkeutumisen estämiseksi mereen yhteydessä olevien pienvesistöissä tarvitaan uusia monistettavissa olevia ja tutkimukseen perustuvia teknisiä innovaatioita ja muutosta kaupunkialueen asukkaiden asenteissa. Asenteiden muutos vaatii tietämyksen lisäämistä aiheesta. Teknisissä innovaatioissa on hyvä ottaa huomioon ilmaston muutokset vaikutukset kaupunkivesiin ja yleisemmät tavoitteet terveistä ja hyvän tilan omaavista valuma-alueista kaupunkialueella. Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteuttaa tutkimuksessa kyselyn, jossa selvitetään pilottialueen asukkaiden asenteita alueensa jokien ja purojen tilaan sekä osallistumishalukkuutta pienvesien parantaviin muutoksiin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Turun ja Tallinnan kaupunkien sekä Söderhamnin kunnan kanssa. Vesistöiden parantumisen hyödyt asukkaille arvotetaan rahassa ja saatua hyötyarviota käytetään laskettaessa kustannus-hyöty- suhdetta suunnitelluille kunnostustoimille. Hanke tuottaa osaltaan monistettavia ratkaisuita tavoitteisiin, jotka on asetettu HELCOM-työssä. Hankkeen tulokset julkaistaan tiedotteina ja kansankielisinä julkaisuina, myös sosiaalisen median kanavilla kaikissa partnerimaissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kyselytutkimuspalvelut. (79311000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kysely toteutetaan kolmella alueella: Suomi- Turku syksyllä 2018 ( suomeksi) , Ruotsi – Söderhamn keväällä 2019 ( ruotsiksi) , Viro- Tallinna syksyllä 2019 ( viroksi) kyselytutkimuksena asukkaille. Kyselyiden toteutus on samanlainen kaikilla alueilla, esimerkiksi yhdistelmä sähköisestä ja paperisesta kyselystä. Otanta vastaajista perustuu satunnaiseen poimintaan esim. väestörekisteristä jokaisella alueella. Seuraavassa kuvataan tarkemmin kyselyn toteutus yhdellä alueella. Haluamme palveluntarjoajalta seuraavat palvelut: 1. Satunnainen poiminta vastaajista (otanta, esim. väestörekisterikeskus); 1 000 kpl henkilö- ja osoitetietoja 2. Materiaalien (Saatekirjeen, kyselylomakkeen ja muistutuskorttien) tulostus a. Saatekirje 1, 1 000 kpl – 1 s., 2-puoleinen, väritys 4/4 b. Saatekirje 2, 800 kpl – 1 s., 2-puoleinen, väritys 4/4 c. Kyselylomake 1 000 kpl – kyselyvihko 12 s. nidottu vihko, valmis koko A4, väritys 4/4 d. Muistutuskortti 1: 1 000 kpl – 2-puoleinen kortti A5, väritys 4/4 e. Muistutuskortti 2: 800 kpl – 2-puoleinen kortti A5, väritys 4/4 f. Postituskuoret saatekirjeelle ja kyselylomakkeelle (Turun / Tallinnan /Söderhamnin) logoilla 1 000 kpl – aineistolle sopiva koko g. Postituskuoret vastauksille 1 000 kpl – aineistolle sopiva koko 3. Kyselylomakkeen postittaminen ja vastauksien vastaanotto a. Aineiston kuoritus 1 000 kpl b. Saatekirjeen 1 ja kyselylomakkeen lähettäminen (1. krt.) 1 000 kpl – economy luokassa c. Muistutuskortti 1 lähettäminen 1 000 kpl – economy luokka (ilman kuoria) d. Muistutuskortti 2 lähettäminen 800 kpl – economy luokka (ilman kuoria) e. Saatekirjeen 2 ja kyselylomakkeen lähettäminen (2. krt.) 800 kpl – economy luokassa f. Vastauksien vastaanotto 300 kpl – economy luokka 4. Vastausten käsittely (n. 300 kpl) a. Vastausten avaaminen ja tallennus Excel-muotoon sopivaksi b. Avoimien kysymysten vastauksien skannaus 5. Sähköisen kyselyn toteuttaminen a. Paperisen kyselyn (12 s.) vieminen sähköiseen kysely-ympäristöön. Tarjouksessa tulee eritellä listatun palvelun kustannukset sekä arvio palvelun kokonaishinnasta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.7.2018 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin