«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä

15.06.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013665
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 114-259519
Osallistumishakemukset 14.06.2028 klo 14.49 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=148376&tpk=a87339c6-352b-4549-84a5-c8ef755f2c33

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Kuormaajantie 26
Postinumero:40320
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Teemu Liimatainen
Puhelin:+358 142668157
Sähköpostiosoite:teemu.liimatainen@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=148376&tpk=a87339c6-352b-4549-84a5-c8ef755f2c33
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä
Viitenumero:
ALTEK
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa. (60181000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kuljetuspalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on tarkoitus hankkia maa- ja kiviainesten kuljetuspalveluita, vaihtolavojen kuljetuspalveluita, kappaletavaranostureilla varustettujen kuorma-autojen kuljetuspalveluita. Hankinnat voivat jakautua puitesopimuksiin tai yksittäisiin kuljetushankintoihin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitetun ajan ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Tarjouskilpailuihin osallistuminen ei ole pakollista. Palvelut hankitaan pääsääntöisesti tunti- tai yksikköhintaisina. Kuljetuspalveluita voidaan kilpailuttaa myös erilllisinä urakoina tai muihin urakoihin sisältyvinä. Puitesopimuksien tarkoituksena on hankkia määräaikaisella sopimuksella kaikkia yllä mainittuja kuljetuspalveluita. Puitesopimuksissa voidaan käyttää hinta- ja laatupisteytykseen perustuvaa etusijajärjestystä. Yksittäisinä hankintoina tarkoitetaan erillisiä kuljetusurakoita, esim. tietyn maa-aineserän kuljettaminen pois rakennuskohteesta. Kuljetusurakoihin voi sisältyä myös konepalveluita (esim. maa-ainesten kuormaus). Kalustoa koskevat vaatimukset ja niiden luokittelut on esitetty liitteessä 2. Järjestelmässä on käytössä sähköinen luettelo, johon toimittajat täyttävät kalustotietonsa. Näitä kalustotietoja voidaan käyttää laatupisteytyksessä kilpailutuksien yhteydessä erikseen ilmoitettavalla tavalla. Osallistumishakemukseen tulee liittää täytetty kalustoluettelo sähköisenä luettelona. Sitä on jatkossa mahdollista päivittää omilla tunnuksilla hankintayksikön ilmoittaman järjestelmän kautta. Kalustoluettelon pohja on liitteenä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:120 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö voi jatkaa järjestelmän kestoa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimuksia on kirjattuna tämän osallistumispyynnön ESPD-lomakkeen lisäksi mm. sopimusehdoissa ja kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot". Tarjoajia koskevia vaatimuksia voidaan täsmentää hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa kunkin hankinnan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tarjoaja sitoutuu jättämällä osallistumishakemuksen siihen, että se osallistuu vain sellaisiin tarjouskilpailuihin, joihin sillä on riittävät resurssit (mm. kalusto ja rahoitus).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.6.2028 14:49
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.6.2018
«« Takaisin