«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vantaan seurakuntayhtymä : Vantaan seurakuntayhtymä: Irtaimistohankinnan – puitesopimus -hankinta

12.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013649
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 133-302455
Tarjoukset 31.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Vantaan seurakuntayhtymä
Mika Hirvonen
Unikkotie 5
01300
Vantaa
Puh. +358503626381

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan seurakuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202774-1
Postiosoite:Unikkotie 5
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Hirvonen
Puhelin:+358 503626381
Sähköpostiosoite:vantaan.seurakuntayhtyma@evl.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vantaanseurakunnat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013649

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Vantaan seurakuntayhtymä
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Turunen
Sähköpostiosoite:sari.turunen@evl.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vantaanseurakunnat.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Uskonnollinen toimiala

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vantaan seurakuntayhtymä: Irtaimistohankinnan – puitesopimus -hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huonekalut. (39100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyseessä Vantaan seurakuntien irtokalustushankinta puitesopimusperiaatteella kahdeksi (2) vuodeksi sopimuskaudelle 1.1.2019 (tavoite) - 31.12.2020. Hankinnassa on optiona sopimuksen jatkaminen kahdella (2) vuodella 1.1.2021 alkaen.

Tilaaja hankkii tällä puitesopimuksella irtokalusteita Vantaan seurakunnan käyttöön sopimuskaudella olemassa oleviin tiloihin sekä mahdollisesti uusiin tiloihin. Tämän hankinnan lisäksi Tilaajalla on tavoite käyttää tätä puitesopimusta Tikkurilan kirkon uudisrakennuksen irtokalustushankinnassa. Kalusteet tilataan puitesopimus-periaatteella, eikä Tilaaja sitoudu tiettyyn määrään hankittavia kalusteita.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Huonekalut. (39100000-3)
Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat. (39110000-6)
Pöydät, astia- ja muut kaapit, kirjoituspöydät ja kirjahyllyt. (39120000-9)
Erilaiset kalusteet ja laitteet. (39150000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaan seurakuntayhtymän toimipaikat.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja hankkii tällä puitesopimuksella irtokalusteita Vantaan seurakunnan käyttöön sopimuskaudella olemassa oleviin tiloihin sekä mahdollisesti uusiin tiloihin. Tämän hankinnan lisäksi Tilaajalla on tavoite käyttää tätä puitesopimusta Tikkurilan kirkon uudisrakennuksen irtokalustushankinnassa. Kalusteet tilataan puitesopimus-periaatteella, eikä Tilaaja sitoudu tiettyyn määrään hankittavia kalusteita.

Tilaajan tavoitteena on tämän puitesopimuksen avulla hankkia tarpeisiinsa irtokalustuksen, joka on:

1. Esteettisesti miellyttävä (kokonaisuus mietitty, tilaan sopiva värimaailma)

2. Helposti muunneltava (modulaarisuus, siirreltävyys)

3. Sopivuus käyttötarkoitukseen (hot desk, pysyvät työpisteet, tiimityöskentely ja ergonomisuus)

4. Viihtyisyys (toimistotilojen akustiikan helpottaminen, ei sisäilmaan erittäviä päästöjä, materiaalivalinnat, käytettävyys ja puhdistettavuus).

Tilaaja voi käyttää Tikkurilan seurakunnan väistötilaa (käyttöönotto syksyllä 2018) hyväksi arvioitaessa yllä olevien tavoitteiden täyttymistä tarjoajan tarjouksessa.

Julkiset tilat ovat ikkuna seurakunnan toimintaan, arvoihin ja ihmisiin. Tilan ja sen irtokalustuksen tavoitteina on tarjota tilaa kohdata jäseniä ja seurakunnan työntekijöitä sekä houkutella ihmisiä seurakunnan palveluiden pariin ja monipuolistaa kävijän mielikuvaa seurakunnan toiminnasta.

Seurakunnan monialaisessa työorganisaatiossa on tärkeää, että irtokalustus tukee työntekijän pyrkimystä suorittaa työtehtävät ilman, että se häiritsee muiden työntekoa. Osa työtehtävistä vaatii keskittymistä ja hiljaisuutta, toiset taas vuorovaikutusta ja ideoiden jakamista. Irtokalustuksen tulee tukea yksittäisen työntekijän tapaa tehdä töitä sekä kirkollisten tilaisuuksien järjestämistä joustavasti (esimerkiksi seurakuntasalin muuttuva käyttö) ja tilaisuuden arvon huomioonottamista.

Tilaajan tavoitteena on lisäksi, että hankittava palvelu on asiakaslähtöistä ja Tilaajaa mahdollisimman vähän työllistävää.

Tilaaja etsii hankinnan avulla yhteistyökumppa-nia/yhteistyökumppaneita, joiden avulla on mahdollista toteuttaa joustavasti ja ketterästi väistötilojen (sekä muiden kalustettavien tilojen) irtokalustus. Tilaaja voi hyödyntää pelkkien irtokalusteiden lisäksi Palveluntarjoajan asiantuntemusta sekä hyödyntää Palveluntarjoajan osaamista ja yhteistyöverkostoa monipuolisesti.

Kuvaus puitejärjestelyssä tehtävien hankintojen toteutuksesta: Tilaaja tekee irtokalustustilauksissa alustavan suunnitelman kalustuksesta, minkä tarkentamiseen Tilaaja toivoo Palveluntarjoajan asiantuntemusta ja yhteistyötä. Tarkennetun suunnitelman perusteella Tilaaja tekee varsinaisen tilauksen Palveluntarjoajalle irtokalustuksesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
200000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnassa on optiona sopimuksen jatkaminen kahdella (2) vuodella 1.1.2021 alkaen. Option käyttö kuvattu tarjouspyynnössä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnassa on optiona sopimuksen jatkaminen kahdella (2) vuodella 1.1.2021 alkaen. Option käyttö kuvattu tarjouspyynnössä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintalain mukaiset vaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintalain mukaiset vaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.8.2018 13:00
Paikka: Vantaan seurakuntayhtymä, Unikkotie 5,Vantaa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Liite 2 pakolliset vaatimukset.pdf
Liite 3 hintalomake.xlsx
Liite 4 JYSE 2014 Tavarat huhtikuu 2017.pdf
Tarjouspyyntö.pdf
«« Takaisin