«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
VAV Asunnot Oy : VAV/ Asuntojen ja muiden tilojen- ja rakenteiden pienkorjaustyöt

14.06.2018 12:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013635
Tarjoukset 25.7.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö VAV Asunnot Oy
Y-tunnus 0640915-7
Yhteyshenkilö Hanna Pölkki
Postiosoite Veturikuja 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358102351485
Sähköpostiosoite hanna.polkki@vav.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vav.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vav?id=185857&tpk=f1bf0c89-0c51-44ff-bc77-1ee6dcbafea1
Hankintayksikön luonne
Muu: kaupungin yhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VAV/ Asuntojen ja muiden tilojen- ja rakenteiden pienkorjaustyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
185857
Hankinnan kuvaus

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia asuntojen ja muiden tilojen- ja rakenteiden pienkorjaustöihin yhteistyökumppani VAV Konsernin omistamiin asuinkiinteistöihin Vantaalle. Hankinta käsittää VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöineen omistamien ja täysin hallinnoimien vuokra- asuinkiinteistöjen erillistilauksina suoritettavat asuntojen sekä muiden tilojen ja rakenteiden pienkorjaustyöt. Hankinnan tavoitteena on saada asiakaspalvelulähtöinen, monipuolinen, edullinen ja joustava yhteistyökumppani, joka toiminnallaan myötävaikuttaa VAV:n asuinkiinteistöjen asuntojen ja kiinteistöjen kuntoon sekä arvon säilyttämiseen. Asuntojen ja muiden tilojen- ja rakenteiden pienkorjaustyöt toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Työt tehdään tuntityönä vain silloin, kun kyseiseen työhön ei ole erikseen sovittua yksikköhintaa. Pienkorjaustöiden luetteloa täydennetään ja kehitetään tarvittaessa koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valitsee kolme tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa. Tilaukset kohdistetaan kahdelle edullisimmalle tarjoajalle. Vastuualueet tulevat jakautumaan toimeksisaajien kesken karkeasti Itä-Vantaan ja Länsi-Vantaan alueiksi. Mikäli varsinaiset toimeksisaajat eivät kykene aikataulullisista tai muista syistä tuottamaan tarvittavaa palvelua tai sen osaa voidaan yksittäisesti nämä työkohteet tilata kolmannelta sopimuskumppanilta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. VAV ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Lisäksi tilaaja pienkilpailuttaa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakohtaisia kokonaisuuksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjouspyynnöt pienkilpailutusten yhteydessä lähetetään kaikille sopimuskumppaneille. Palvelu toteutetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. VAV Konsernin omistamat, Vantaalla sijaitsevat kiinteistöt on esitelty liitteessä B kiinteistöjen perustiedot. Tarjous tehdään Tarjouspalvelu.fi tarjouslomakkeella. Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa. Pisteiden painotukset ja laskukaavat ovat nähtävillä Tarjouspalvelu.fi tarjouslomakkeella. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeeseen eritellyistä palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi. Puutteellinen tarjous hylätään. Tarjoajan edellytetään tulkitsevan näitä asiakirjoja rakennusalan asiantuntijana. Mikäli tarjoaja havaitsee annetuissa tiedoissa puutteellisuuksia jotka voivat vaikuttaa tarjouksen sisältöön, niistä on tiedusteltava etukäteen (ks. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007) sekä hankinta direktiiviä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, kohteiden esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Jätetyt tarjoukset käsitellään erikseen kukin omana osanaan. Tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat 1. Tarjousten avaaminen (Ei ole julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (mahdolliset selonottoneuvottelut) 4. Tarjousten vertailu (mahdolliset selonottoneuvottelut) 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Sopimusneuvottelu 7. Hankintasopimuksen solmiminen Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjous tulee tarjoajia sitovaksi, kun Tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen perusteluineen tiedoksi. VAV Asunnot Oy:n hallitus päättää hankinnasta 4.9.2018 hallituksen kokouksessa. Sopimus alkaa 1.11.2018 ja on voimassa toistaiseksi neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimushinta on kiinteä ensimmäiset kolme (3) vuotta. Hankintapäätös lähetetään sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 31.10.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.7.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin