«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Latujen kunnossapito Kiiminki - Ylikiiminki alueella 2018 - 2020

14.06.2018 10:36
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013616
Tarjoukset 2.7.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilö Petri Yli-Pyky
Postiosoite PL 27
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +447038194
Sähköpostiosoite petri.yli-pyky@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=188442&tpk=2693de49-171c-4942-a1c9-e4a453b0361b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Latujen kunnossapito Kiiminki - Ylikiiminki alueella 2018 - 2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/2757/02.08.01/2018
Hankinnan kuvaus

Oulun kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjousta Oulun kaupungille hankittavasta latujen kunnossapitourakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkatyölle ja urakoinnissa käytettävälle kunnossapitokalustolle ja henkilöstölle asetetut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa (liite 1).

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
200000.00 - 220000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksikkö 1. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 2. Avaa tarjoukset. 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 4. Tarkastaa tarjoajan hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan / valittujen puitesopimustoimittajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Hankintayksikkö tekee tilauksia sopimuskaudella vain todellista tarvetta vastaavan määrän.Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.7.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin