«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Myllymäenluoman ja Moskuan alueen peruskuivatus niminen ojitusyhteisö : Myllymäenluoman ja Moskuan alueen peruskuivatus

14.06.2018 12:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013600
Osallistumishakemukset 12.7.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Myllymäenluoman ja Moskuan alueen peruskuivatus niminen ojitusyhteisö /
Paavo Tyni
Paavo Tyni
Vallesmanninkuja 24
62310
Voltti
Puh. +358505576010

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Myllymäenluoman ja Moskuan alueen peruskuivatus niminen ojitusyhteisö
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Paavo Tyni
Yhteyshenkilö Paavo Tyni
Postiosoite Vallesmanninkuja 24
Postinumero 62310
Postitoimipaikka Voltti
Maa Suomi
Puhelin +358505576010
Sähköpostiosoite tynipaavo@gmail.com, vaino.haapamaki@netikka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Myllymäenluoman ja Moskuan peruskuivatus niminen ojitusyhteisö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Myllymäenluoman ja Moskuan alueen peruskuivatus
Hankinnan kuvaus

Siivouskaivu 830 m

Avouomat 30622 m

Perkausmassat EHM 72920 m3 ktr

Kivien ja kallion louhinta 190 m3

Ajettavia kaivumaita 8400 m3 itd

Putkiojien täyttöä, ajettavat massat 15000 m3 itd

Putkiojia 4557 m

Rummut 55 kpl

Laskeutusaltaat 3 kpl

Putousportaat 28 kpl

Eroosiosuojaus 520 m2

Välppäkaivot 31 kpl

Tarkastuskaivot 28 kpl

Salaojien laskuaukkojen korjaus 254 kpl

Rumpujen purku 77 kpl

Sillan purku 1 kpl

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Vesiväylien rakennustyöt. (45247100-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kauhava (K233)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.6.2018 - 12.7.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijan on oltava asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n päteväksi toteama yritys, tai sen on toimitettava pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vastaavien tietojen ja todistuksien on sisällettävä ainakin: verojäämätodistus, sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvollisuuden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksun täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
6-8
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.7.2018 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 60 pv tarjouksen jättämisestä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään 20.7.2018 mennessä valituille urakoitsijoille.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin