«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikennevirasto : Tievalaistuksen ohjauspalvelu 2019-2026 (2031)

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013588
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-257385
Tarjoukset 28.09.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=178902&tpk=f416b3f7-d81f-4fd5-8005-49fed6468a2c

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Puhelin:+358 29444227
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 2296962-1
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 2296962-1
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 2296962-1
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ely-keskus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=178902&tpk=f416b3f7-d81f-4fd5-8005-49fed6468a2c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tievalaistuksen ohjauspalvelu 2019-2026 (2031)
Viitenumero:
LIVI/2984/02.01.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. (50200000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on valtakunnallinen tievalaistuksen ohjauspalvelu. Palvelu hankitaan kokonaispalveluna.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on saada valtion omistuksessa oleva tievalaistus toimimaan luotettavasti valtakunnallisesti yhtaikaisella, mutta ohjausalueittain hajautetulla ohjauksella. Lisäksi tavoitteena on saada luotettava ja laaja informaatio tievalaistuksen ohjauksen tilasta. Tievalaistuksen osalta hankittava palvelu kattaa noin 250 000 valaisinta. Palveluun sisältyy keskuskohtainen, etähallittava ohjauspalvelu, jossa on mahdollisuus valaisinkohtaiseen ohjaukseen. Hankittava ohjauspalvelu on jaettu kahteen eri tasoon A (keskuskohtainen ohjaus) ja B (valaisinkohtainen ohjaus). Hankinnan valmistelu on tehty Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimesta. Hankinta kilpailutetaan valtakunnallisesti, mutta sopimukset jakautuvat tehtäväksi tässä lueteltujen yksittäisten ELY-keskusten kanssa erillisinä sopimuksina. Sopimuksia tehdään yhteensä 9 ELY-keskuksen kanssa (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi). Hankintayksiköinä toimivat 4 erikseen nimettyä ELY-keskusta (Lappi, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Kaakkois-Suomi), joiden kunkin alue käsittää useampia ELY-keskuksia eli kunkin neljän ELY-keskuksen tehtäväksi tulee useampia sopimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:94 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus sisältää option jatkaa sopimuskautta enimmillään viisi (5) vuotta varsinaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 045-098418
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.9.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.10.2018 14:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ilmoitettu tarjouksien avaamispäivämäärä on alustava ja voi muuttua tässä kerrotusta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.6.2018
«« Takaisin