«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Terveysaseman alapohjan saneeraus Hoikankankaalla

14.06.2018 07:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013587
Tarjoukset 29.6.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustushallinnon rakennuslaitos
Y-tunnus 0988874-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Keskusyksikkö
Yhteyshenkilö Aimo Myöhänen
Postiosoite Isoympyräkatu 10
Postinumero 49400
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Puhelin +3582998300
Sähköpostiosoite aimo.myohanen@phrakl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.phrakl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=191901&tpk=cc7d3276-ab31-437b-ac95-fb80891a4824
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Terveysaseman alapohjan saneeraus Hoikankankaalla
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
661/0400/2018
Hankinnan kuvaus

Terveysaseman alapohjan saneeraus n. 800 m2. Salaojituksen uusimista sekä teräsportaat itäpäätyyn. Tarkemmin teknisissä asiakirjoissa, jotka ovat erikseen nähtävissä Kajaanin varuskunnassa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön (ja YSE:n 4 §) tarkoittamana päätoteuttajana vastaten mm. kohteen työturvallisuudesta ja työmaapalveluista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kajaanin seutu (S182)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
24.8.2018 - 31.5.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuus".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimusten täyttyminen arvioidaan pääosin tämän tarjouspyynnön kohdassa soveltuvuus.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailussa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on oikeus kieltää alihankinta kriittisiksi katsomissaan tehtävissä ja kohteissa (laki julkisista hankinnoista 1397/2016 § 77).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.6.2018 14.00
Lisätietoja

Kohde voidaan näyttää tarvittaessa. Esittelyyn on ilmoittauduttava 25.6 ja näyttö sovitaan Timo Parkkisen puh. 0299838005 tai Matti Karppisen puh 0299838044 kanssa. Tekniset asiakirjat ovat nähtävillä tuolloin. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat vapaasti saatavana sähköisesti Tarjouspalvelutoimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin