«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Kaupunkisuunnittelutoimialan kaavoituksen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 15.10.2018 (tavoite)- 31.3.2021, lisäksi optiot 2 x 12 kuukautta.

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013581
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-257358
Tarjoukset 21.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/81798865.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 355
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Paula Keskikastari
Puhelin:+358 505589214
Sähköpostiosoite:paula.keskikastari@turku.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/81798865.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.turku.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/81798865.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/81798865.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kaupunkisuunnittelutoimialan kaavoituksen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 15.10.2018 (tavoite)- 31.3.2021, lisäksi optiot 2 x 12 kuukautta.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan, Kaavoitusyksikkö pyytää tarjouksia hankekohtaisesti sovittavista suunnittelu-ja asiantuntijapalveluista ajalle15.10.2018(tavoite)-31.3.2021,jonka jälkeen optiot 2x12 kuukautta.

Hankinta koskee alla mainittuja suunnittelutoimialoja:

1.Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus YSK

2.Havainnekuvat ja visualisointi ARK

3.Rakennushistorialliset selvitykset ARK

4.Meluselvitykset AKU

5.Hulevesiselvitykset ja suunnitelmat YMP ja VHT

6.Tärinäselvitykset YMP

7.Luonto- ja kasvillisuusselvitykset YMP

Saatujen tarjousten pohjalta tehdään puitejärjestely. Järjestelyyn valitaan kullakin suunnittelutoimialalla kuusi palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus toimialalla valitaan kuusi toimistoa joista kolmen referenssit painottuvat vaativiin keskustan täydennys rakentamiskohteisiin ja kolme joiden referenssit painottuvat laajoja ympäristövaikutuksia aiheuttaviin tehtäviin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yhdyskuntasuunnittelu YSK
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia selvityksiä, suunnitelmia ja työkokonaisuuksia:

- maankäyttö- ja ideasuunnitelmat

- suunnitelmien havainnollistamiset

- lähtötietojen keräämiset ja niiden riittävyyden arvioinnit sekä tarvittaessa niiden täydentämiset

- kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

- kaavaprosessin läpivieminen ja kaava-asiakirjojen laatiminen

- kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien esittelyt- ja yleisötilaisuudet

- kaavojen laatimistehtävät ja kaava-asiakirjojen laatimiset

-kaavan laadintaan sisältyviä selvityksiä (kaupunkikuva-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys)

- suunnittelukilpailujen kilpailusihteerinä toimiminen

- hankkeen tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelmat

-projektisuunnitelmat hankkeista

-hankeseuranta

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida Turun kaupungin ohjeistus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Havainnekuvat ja visualisointi ARK
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

- asemakaavan havainnekuvien tekemistä 3D-visualisointina tai GoogleEarth:iin upotettavina malleina.

- Toimeksiannot voivat koskea sekä yksittäisiä kohteita tai laajempia kaupungin osia koskevia suunnitelmia. 

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida visualisoinnin antamat mahdollisuudet havainnollistaa kohde laajalle yleisölle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennushistorialliset selvitykset ARK
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushistoriallisella selvityksellä tarkoitetaan tässä viranomaistoiminnan tueksi laadittavaa, dokumentointiin perustuvaa raporttia tietyn alueen, kiinteistön, rakennuksen, rakennelman tai rakennusryhmän historiasta, alkuperäisasusta, käytöstä ja eri aikoina tehdyistä muutoksista.

Sisältö:

Selvitysten sisällössä on erityisesti otettava huomioon maankäytön suunnittelun ja museon tarpeet. Toteutuksessa tulee lisäksi huomioida Museoviraston ohjeistukset. Toimeksiantojen tarkoituksena on kohteen dokumentoinnin ohella selvittää kohteen kulttuurihistoriallinen, arkkitehtoninen ja ympäristöllinen merkitys ja arvo. Tämän vuoksi kohteen arkkitehtonisen viitekehyksen, maankäytön historian ja taustalla olevan yhteiskunnallisen kehityksen tarkastelulla on työssä suuri painoarvo. Työn kuluessa tulee tilaajalle varata mahdollisuus kommentoida työn sisältöä. Raportin tulee sisältää tulosten havainnollistamisen kannalta tarpeelliset visualisoinnit (kuvat, kartat, piirustukset, kaaviot, taulukot). Raportista tulee selvästi käydä ilmi työn tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset.

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

- Selvitetään perustietoja rakennusten ja alueen historiasta suojelutarpeen määrittämiseksi kaavoitusta varten.Toimeksiantojen toteutuksessa tulee huomioida Museoviraston / Turun Museokeskuksen ohjeistukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Meluselvitykset AKU
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

- Arvioidaan laskennallisesti maanteiden, pää- ja kokoojakatujen sekä rautateiden aiheuttamia melutasoja.

- Arvioidaan asukkaiden melulle altistumista liikennemuodoittain

- Melutorjunnan suunnitteluun osallistuminenMelulaskennat on tehtävä yhteispohjoismaisilla laskentamalleilla niin, että maaston muodot ja rakennukset otetaan laskennassa huomioon.

Toimeksiantojen lähtötiedot kysytään Kaupunkiympäristötoimialan meluasiantuntijalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hulevesiselvitykset ja suunnitelmat YMP VHT
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

- Hulevesisuunnitelmat yleis- ja asemakaavoja varten (nykytilan selvitys, maankäytön muutoksen vaikutuksen arviointi, mitoitukset ja tarvittavat toimenpiteet, esitys kaavamerkinnöistä)

- Hulevesimallinnukset

- Laadun hallintaan liittyvät suunnitelmat

- Työmaavesien hallintasuunnitelmat

- Tulvatarkastelut

- Hulevesirakenteiden mitoitus ja suunnittelu tonttikohtaisista rakenteista laajoihin alueellisiin ratkaisuihin

- Rakenteiden kustannusarviot

- Hulevesirakenteiden hoito ja kunnossapito

 Hulevesiselvitysten ja -suunnitelmien tarjoajalle tulee olla monialaista tietoa ja kokemusta. Tilausten tekeminen vaatii teknistä, maisemallista ja kasvillisuuteen liittyvää osaamista. Osaamista vaaditaan hulevesien viemäröinnin, erilaisten avointen ratkaisujen sekä näiden yhdistämisen osalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tärinäselvitykset YMP
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

- Raide ja autoliikenteen aiheuttaman tärinän mittaamista

- Liikennetärinän mahdollisia vaikutuksia rakennuksiin tai muuhun infrastruktuuriin

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Luonto- ja kasvillisuusselvitykset
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

- Luonto ja lajistoselvityksiä

- Ympäristövaikutusten arvioinnin tukitoimet

- Lupaprosesseihin liittyvät erityisselvityksetToimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida Luonnonsuojelulaki, Vesilaki, Metsälaki, Ympäristösuojelulaki, YVA-laki ja EU:n luonto- ja lintudirektiivien säädökset.

Esimerkkinä kaava-alueen luontoselvitys:

Työt sisältävät kaavatyön tausta-aineistoksi soveltuvaa luontoselvitystä, joka tehdään kaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella.

Työssä kuvataan luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaiset alueen ominaispiirteet.

Raporttien tulee sisältää kuvaus selvitysalueesta ja lähtötiedoista sekä selvityksessä käytetyistä menetelmistä ja selvitystyön suorittaneista ja siitä vastanneista henkilöistä. Raporteissa mainittujen selvitysten, lähtötietojen ja menetelmien viittaukset tulee kirjata yhdenmukaisesti aisayhteyteen sekä lähde- ja kirjallisuusluetteloon. Tilaaja luovuttaa selvityksen tekijän käyttöön tarvittavan pohjakartta-aineiston.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella 1-vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.8.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 3.8.2018 klo 13:00

mennessä hankintajärjestelmään. Kysmykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä

kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan

järjestelmässä 9.8.2018 klo 16:00 mennessä. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat

hankintayksikköä sitovia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin