«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : NÄYTEHALLINNAN OLOSUHDEVALVONTAJÄRJESTELMÄ

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013570
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-256677
Tarjoukset 17.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=180321&tpk=279d6154-4de2-45a3-a01e-ec0d610ac62e

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2229500-6
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eero Hujanen
Sähköpostiosoite:eero.hujanen@thl.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.thl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=180321&tpk=279d6154-4de2-45a3-a01e-ec0d610ac62e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
NÄYTEHALLINNAN OLOSUHDEVALVONTAJÄRJESTELMÄ
Viitenumero:
THL/638/2.02.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tiedonkeruujärjestelmä. (48614000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne näytehallinnan olosuhdevalvontajärjestelmän toimittamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisessa TED-tietokannassa ja osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (Hilma). Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet. (35120000-1)
Mittalaitteet. (38300000-8)
Etäkäyttöohjelmatuotteet. (48514000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on laboratorioalaan soveltuva näytehallinnan olosuhdevalvonta- ja hälytysjärjestelmä (CPV -koodit: 48614000-5, 35120000-1, 38300000-8, 48514000-4), joka keskitetysti mittaa, valvoo, hälyttää ja tallentaa koko Hankintayksikön näytesäilytyksen lämpötilatietoja. Valvottavia kohteita THL:lla on kolmella paikkakunnalla Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Valvottavat kohteet on eritelty tarjouspyynnön liitteessä 1. Toimittajan tulee myöntää järjestelmälle 2 vuoden takuu ja taata järjestelmän ylläpito (esim. tarvittavat ohjelmistopäivitykset, komponenttien saatavuus/vastaavuus) 5 vuodeksi eteenpäin järjestelmän käyttöönotosta. Uuden järjestelmän rakentaminen ei saa vaarantaa laitteita eikä nykyisen järjestelmän toimivuutta. Järjestelmän tulee tukea ISO 17025 ja/tai 9001 standardia, joita Hankintayksikkö noudattaa. Hankinnan toteutus toimintakuntoon on suunniteltu vuodenvaihteeseen 2018/2019. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön kohdassa Muut tiedot. Tarjouspyynnön liitteenä on: • Sopimusluonnos ( liite 1) • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat ) (liite 2) • Toteutettavat kohteet ja optiojakelu (liite 3) • Hintataulukko (liite 4)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
150000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Järjestelmän ensimmäisestä osakokonaisuudesta tehdään hankintasopimus (Liite 3), joka kattaa tavarahankinnan, asennuksen, käyttöönoton sekä kunnossapidon ja ylläpidon takuuaikana. Kokonaistoimitus on jaettu lisäksi optioihin, jotka löytyvät liitteestä (Liite 3) (optiot 1 – 5), jotka mahdollisesti toteutetaan erikseen sovittuina ajankohtina. Hankintayksikkö tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa. Hankintayksikkö ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen option käyttöönottoa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.8.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin