«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Monetra Oy hankintapalvelut : AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013567
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-256670
Tarjoukset 06.08.2018 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=175326&tpk=fe22e2ca-c316-40b9-a56f-ae2474aabd29

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjut Sipilä
Puhelin:+358 447031299
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postitoimipaikka:Liminka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@liminka.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lumijoen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186580-7
Postitoimipaikka:Lumijoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@lumijoki.fi
NUTS-koodi:Lumijoki (K436)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lumijoki.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Iin kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2054621-1
Postitoimipaikka:Ii
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ii.fi
NUTS-koodi:Ii (K139)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ii.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0992445-3
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@osekk.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.osekk.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=175326&tpk=fe22e2ca-c316-40b9-a56f-ae2474aabd29

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta
Viitenumero:
Monetra 3/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jäljempänä myös "tilaajat") AV-järjestelmien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, toteutuksesta sekä ammattikäyttöön suunniteltujen ja valmistettujen AV-laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu osatarjousryhmiin. Saatujen tarjousten perusteella solmitaan puitesopimus ryhmään valittujen tarjoajien kesken tarjouspyynnössä jäljempänä kuvatusti. Hankinnassa mukana olevat hankintayhteistyökumppanit on ilmoitettu kohdassa I.1. Kaikki hankinnassa mukana olevat yhteisöt eivät liity kaikkien ryhmien sopimuksille (kts. ryhmäkohtaiset tiedot). Tämän tarjouspyynnön ulkopuolelle jäävät aistihuoneet, terapiatilat, ulkokäyttöön tarkoitetut näytöt ja erikoisprojektorit esim. 3D-projektorit ja tulostimet sekä kulttuuri - ja liikuntapaikkojen erikoistekniikka esim. jäähalleissa ja konserttisaleissa (kts. myös ryhmä 4 II.2.4).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 1. AV-esitystekniikan laitteet ja palvelut - uudisrakennukset sekä perusparannuskohteet
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet. (32300000-6)
Videoprojektorit. (38652120-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmä 1 sisältää uudisrakennuksiin sekä perusparannuskohteisiin hankittavat AV-esitystekniikan järjestelmät, laitteet sekä palvelut kuten esimerkiksi asennuksen. Tyypillisesti ryhmästä 1 hankitaan suurempia kokonaisuuksia, jotka sisältävät esimerkiksi projektorit, dokumenttikamerat, kaiuttimet, näytöt sekä Info TV-järjestelmät sisältäen järjestämän, laitteet, lisenssit sekä mahdollisen hälytysjärjestelmän tilaajan valitsemalla tavalla. Laitteita ja palveluja hankitaan esimerkiksi seuraavanlaisiin kohteisiin: opetustilat, neuvottelutilat, salit, auditoriot sekä muut yleiset tilat. Tarjoajalla tulee olla tarjolla kattavasti kaikkia yllä mainittuja laitteita sekä useita hankintakanavia (väh. viisi hankintakanavaa). Tämä vaatimus todennetaan kohdassa: Hankinnan kohteen kriteerit - Tekninen suorituskyky. Tiedot tulee ilmoittaa ko. kohdassa pyydetyllä tavalla. Tarjoajalla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemusta AV-laitteiden ja järjestelmien toimittamisesta sekä asentamisesta. Tämä todennetaan mm. kohdassa: Hankinnan kohteen kriteerit - Tekninen suorituskyky sekä Referenssit. Tiedot tulee ilmoittaa ko. kohdissa pyydetyllä tavalla. Hankittavat laitekokonaisuudet perustuvat yleensä jonkin ryhmään 2 valitun sopimustoimittajan tekemään suunnitelmaan. Ryhmään 1 valittu toimittaja vastaa tarjoamiensa laitteiden/järjestelmien yhteensopivuudesta sekä niiden toimivuudesta kohteessa. Ryhmän 1 hankinnat voivat olla osa kokonaisurakkaa tai sähköurakkaa. Valitun toimittajan tulee tehdä yhteistyötä mm. tilaajan, suunnittelijan ja kohteen urakoitsijan kanssa sekä kiinnitettävä erityistä huomiota toimintaansa, jotta mm. asennukset saadaan sujuvasti toteutettua urakoitsijan tai tilaajan määrittelemässä aikataulussa. AV-urakka/hankinta alistetaan tai sisällytetään kokonais- tai sähköurakkaan tilaajan niin halutessa tilaajan valitsemalla tavalla. Hankinnat sopimuskaudella tehdään kevennetyllä kilpailutuksella puitesopimukselle valittujen sopimustoimittajien kesken. Kevennetty kilpailutus sisältää mm. kulloisenkin hankinnan tarkemman sisällön, ehdot, aikataulun sekä päätöksen teon perusteet. Päätöksen sekä tilauksen tekee tilaaja. Kevennetyn kilpailutuksen ehdot kohdassa: Muut tiedot - Sopimusmenettely. Ryhmään 1 sopimuskaudelle valitaan puitesopimustoimittajaksi tämän tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit toimittajaksi ryhmään 1 tarjonneet (vastannut 'Kyllä') tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset sekä kaikki muut tarjouspyynnön ja liitteiden ehdot ja ovat tehneet hyväksyttävän tarjouksen. Ryhmään 1 liittyvät seuraavat mukana olevat yhteisöt: - Oulu - Ii - Lumijoki - Liminka - Monetra Oy

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.8.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.4.2020 - 31.3.2021 ja 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja. Option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oy hankintapalvelujen toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 2. AV-esitystekniikan kokonaisvaltainen suunnittelu sekä konseptointi
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. (72100000-6), Rakennustyöt: suunnittelu ja sijoitus (IA02-2)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tyypillisesti ryhmän 2 kohteet ovat uudisrakennuksia sekä perusparannuskohteita. Tarjoajalla on riittävä osaaminen ja kokemusta kokonaisvaltaisesta AV-suunnittelusta sekä koko projektin loppuunsaattamisesta. Tämä todennetaan mm. kohdassa Hankinnankohteen kriteerit: Tekninen suorituskyky sekä Referenssit. Tiedot tulee ilmoittaa ko. kohdissa pyydetyllä tavalla. Ryhmään 2 valitut toimittajat vastaavat AV-esitystekniikan laitteiston (Ryhmä 1.) kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisesta, tuotekuvauksista sekä laitetoimitusten ja asennusten valvonnasta sekä testaamisesta tilaajan ohjeiden mukaisesti. Ryhmään 2 valittu toimittaja määrittelee laitteet niin, että mahdollisimman moni toimija voi suunnitelman toteuttaa. Ryhmään 2 valittu toimittaja vastaa myös, että kohteeseen valituksi tulevat laitteet vastaavat määrityksiä ja varmistaa niiden yhteensopivuuden sekä toimivuuden kohteessa. Hankinnan suorittavan yksikön on myös varmistettava, että suunnittelu (ryhmän 2 toimittaja) ei vääristä ryhmässä 1 toteutettavaa kilpailua. Jos ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun on vääristänyt kilpailua, eikä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä, hankintayksikkö voi sulkea ehdokkaan tai tarjoajan tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan. Ryhmän 2 hankinnat voivat olla osa kohteen kokonaisurakkaa tai sähköurakkaa, jolloin valitun toimittajan tulee tehdä yhteistyötä mm. tilaajan, laitteiden toimittajan ja kohteen urakoitsijan kanssa sekä kiinnitettävä erityistä huomiota toimintaansa, jotta kohde saadaan sujuvasti toteutettua urakoitsijan tai tilaajan määrittelemässä aikataulussa. AV-suunnittelija toimii kokonaisvastuukonsortiossa pääsuunnittelijan alaisena alikonsulttina. Hankinnat sopimuskaudella tehdään kevennetyllä kilpailutuksella puitesopimukselle valittujen toimittajien kesken. Kevennetyn kilpailutuksen ja päätöksen sekä tilauksen suorittaa tilaaja. Kevennetyn kilpailutuksen ehdot kohdassa: Muut tiedot - Sopimusmenettely. Ryhmään 2 sopimuskaudelle valitaan puitesopimustoimittajaksi tämän tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit toimittajaksi ryhmään 2 tarjonneet (vastannut 'Kyllä') tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset sekä kaikki muut tarjouspyynnön ja liitteiden ehdot ja ovat tehneet hyväksyttävän tarjouksen. Ryhmään 2 liittyvät seuraavat mukana olevat yhteisöt: - Oulu - Ii - Lumijoki - Liminka - Monetra Oy

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.8.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.4.2020 - 31.3.2021 ja 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja. Option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oy hankintapalvelujen toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 3. AV-esitystekniikan vaihtolaitteet
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita. (30000000-9)
Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet. (32300000-6)
Projektorit. (38652100-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmästä 3 hankitaan tyypillisesti esimerkiksi yksittäiseen opetustilaan tai neuvottelutilaan tulevat kokonaisuudet sekä yksittäiset AV-esitystekniikan laitteet. Kyseessä voi olla esimerkiksi yksittäisen tilan AV-laitteiston ja/tai -järjestelmän uusinta tai tilan käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät AV-laitteiston ja/tai -järjestelmän hankinta. Hankinnat voidaan tehdä myös asennettuna, tilaajan parhaaksi katsomalla tavalla. HANKINNAT SOPIMUSKAUDELLA (Ryhmä 3) Hankittaessa Hankinnan kohteen kriteereissä (ostoskori) määriteltyjä tuotteita ostot tehdään valituilta puitesopimustoimittajilta ensisijaisesti edullisuus järjestyksessä. Hankittaessa ostoskorin ulkopuolisia tuotteita tilaaja tekee hintatiedustelun ryhmään valituilta puitesopimustoimittajilta. Tilaajalla on oikeus huomioida ostopaikkaa valitessaan myös mm. yksittäisen tuotteen hinta, toimittajan tuotevalikoiman laajuus, muiden ostoskorin ulkopuolisten tuotteiden hinnoittelu, tuotteiden laatu ja soveltuvuus tilaajan tarpeisiin, toimitusaika, asennus, takuuaika sekä tilaajan olemassa olevat laitteet. Tilaaja tekee ostot kokonaistaloudellisen edullisuuden huomioon ottaen tilaajan kannalta soveltuvimmalta puitesopimukseen valitulta toimittajalta. Ryhmässä 3 pyydetään hinta asennukselle (€/tunti) ja se myös vertaillaan. Tilaaja varaa oikeuden myös minikilpailuttaa (kevennetty kilpailutus) hankinnat ryhmään valittujen puitesopimustoimittajien kesken. Minikilpailutuksen/Kevennetyn kilpailutuksen ehdot kohdassa: Muut tiedot - Sopimusmenettely. Ryhmässä 3 tarjoaja voi saada hinnasta korkeintaan 87 pistettä sekä laitteelle myönnetystä takuuajasta korkeintaan 13 pistettä. Ryhmään 3 solmitaan kilpailutuksen perusteella puitesopimus kolmen (3) vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan kanssa, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset sekä muut tarjouspyynnön ja liitteiden ehdot ja ovat tehneet hyväksyttävän tarjouksen. Ryhmään 3 liittyvät seuraavat mukana olevat yhteisöt: - Oulu - Ii - Lumijoki - Liminka - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk), liittyvät yksiköt LIITTEESSÄ 1. - Monetra Oy

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.8.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.4.2020 - 31.3.2021 ja 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja. Option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oy hankintapalvelujen toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 4. AV-tuotantotekniikan laitteet ja palvelut
Osa nro:
4.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteet. (32330000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yhä suurempi osa tilaajien viestinnästä tapahtuu internetissä ja sosiaalisissa medioissa, mikä korostaa tarvetta tuottaa laadukkaita audiovisuaalisia sisältöjä. Myös opetuskäytössä korostuu nykyisin omien mediasisältöjen tekeminen, mikä vaatii hyviä ja kestäviä välineitä. AV-tuotantotekniikan laitteilla tarkoitetaan välineitä, joiden avulla tuotetaan kuva- ja äänisisältöjä, kuten videoita, still-kuvamateriaalia ja äänitteitä. Laitteet ovat tyypillisesti kameroita, mikrofoneja, valoja, editointilaitteita ja näihin liittyviä tarvikkeita kuten tallennusmedioita ja jalustoja. HANKINNAT SOPIMUSKAUDELLA (Ryhmä 4) Hankittaessa Hankinnan kohteen kriteereissä (ostoskori) määriteltyjä tuotteita ostot tehdään valituilta puitesopimustoimittajilta ensisijaisesti edullisuus järjestyksessä. Hankittaessa ostoskorin ulkopuolisia tuotteita tilaja tekee hintatiedustelun ryhmään valituilta puitesopimustoimittajilta. Tilaajalla on oikeus huomioida ostopaikkaa valitessaan myös mm. yksittäisen tuotteen hinta, toimittajan tuotevalikoiman laajuus, ostoskorin ulkopuolisten tuotteiden hinnoittelu, tuotteiden laatu ja soveltuvuus tilaajan tarpeisiin, toimitusaika, takuuaika sekä tilaajan olemassa olevat laitteet. Tilaaja tekee ostot kokonaistaloudellisen edullisuuden huomioon ottaen tilaajan kannalta soveltuvimmalta puitesopimukseen valitulta toimittajalta. Tilaaja varaa oikeuden myös minikilpailuttaa (kevennetty kilpailutus) kaikki hankinnat ryhmään valittujen puitesopimustoimittajien kesken. Minikilpailutuksen/Kevennetyn kilpailutuksen ehdot kohdassa: Muut tiedot - Sopimusmenettely. Ryhmässä 4 tarjoaja voi saada hinnasta korkeintaan 90 pistettä sekä myönnetystä takuuajasta korkeintaan 10 pistettä. Ryhmään 4 solmitaan kilpailutuksen perusteella puitesopimus kolmen (3) vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan kanssa, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset sekä muut tarjouspyynnön ja liitteiden ehdot ja ovat tehneet hyväksyttävän tarjouksen. Mikäli hankittavan kohteen AV-urakka/tuotteet on liitetty kokonaisurakkaan tai sähköurakkaan ei tämän tarjouspyynnön pohjalta solmittava sopimus koske niitä. Ryhmään 4 liittyvät seuraavat mukana olevat yhteisöt: - Oulu - Ii - Liminka - Lumijoki - Monetra Oy

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.8.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.4.2020 - 31.3.2021 ja 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja. Option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oy hankintapalvelujen toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 5. AV-laitteiden takuuajan jälkeinen huolto ja ylläpitohuolto - OPTIO
Osa nro:
5.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50300000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmässä 5 pyydämme optiona tarjousta AV-laitteiden (esitystekniikan ja tuotantotekniikan) takuuajan jälkeisestä huollosta ja korjauksista sekä ns. ylläpitohuollosta ja kuntotarkastuksesta. Tilaajat päättävät itsenäisesti ottavatko tämän palvelun käyttöön ja missä laajuudessa, koska myös esim. tilaajan oma henkilökunta suorittaa näitä tehtäviä. AV-LAITTEDEN TAKUUAJAN JÄLKEINEN HUOLTO JA KORJAUS Toimittaja ilmoittaa tilaajalle huollon/korjauksen kustannusarvion (sisältää myös varaosat). Takuuajan jälkeinen huolto ja korjaus tapahtuu tilaajan tiloissa, mikäli muuta ei ole sovittu. Pyydettäessä toimittaja toimittaa korjauksen/huollon ajaksi tilaajalle korvaavan laitteen toimintakuntoon asennettuna tai mikäli tilaajalla on oma korvaava laite toimittajan asentaa sen toimintakuntoon. Mikäli laite täytyy siirtää huollon/ korjauksen ajaksi, huolehtii siitä toimittaja pyydettäessä. AV-LAITTEIDEN YLLÄPITOHUOLTO JA KUNTOTARKASTUS AV-laitteiden ylläpitohuollon ja kuntotarkastuksen avulla pyritään mm. ennakoimaan tulevia huoltotarpeita, pidentämään laitteiden ikää sekä saamaan kustannussäästöjä. Pääasiallisena kohteena ovat koulujen luokat sekä neuvotteluhuoneet. Samalla toimeksiannolla pyritään toteuttamaan suuremman kokonaisuuden, esimerkiksi koko koulun tai muun tilan huolto/tarkastus. Huolto/tarkastus voi ajoittua esim. koulujen lomien ajalle. Ylläpitohuolto ja kuntotarkastus voi sisältää esimerkiksi seuraavat toimenpiteet: - AV-laitteiston testaus - laitteiden puhdistus; esim. suodattimien puhdistus pölystä ja liasta - kaapeloinnin sekä liittimien tarkistus sekä korjaus - laitteiden säätö - olemassa olevien laitteiden kartoitus - raportin laatiminen Ylläpitohuolto ja kuntotarkistus suoritetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti tilaajan määrittelemässä aikataulussa. Kyseisen huollon/tarkastuksen yhteydessä havainnot myös kirjataan sekä raportoidaan tilaajalle tilaajan ohjeistuksen mukaan. Ryhmässä 5 pyydetään tarjoamaan erikseen tuntihinta takuuajan jälkeiselle huollolle ja korjaukselle sekä ylläpitohuollolle, joka sisältää kuntotarkastuksen. Tilaaja voi myös halutessaan minikilpailuttaa (kevennetty kilpailutus) nämä palvelut puitesopimustoimittajien kesken. Minikilpailutuksen/Kevennetyn kilpailutuksen ehdot kohdassa: Muut tiedot - Sopimusmenettely. Ryhmässä 5 solmitaan kilpailutuksen perusteella puitesopimus kolmen (3) vertailussa edullisimman tarjoajan kanssa, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset sekä muut tarjouspyynnön ja liitteiden ehdot ja ovat tehneet hyväksyttävän tarjouksen. Ryhmään 5 liittyvät seuraavat mukana olevat yhteisöt: - Oulu - Ii - Lumijoki - Liminka

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
80000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:27.8.2018 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.4.2020 - 31.3.2021 ja 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja. Option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oy hankintapalvelujen toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 020-041079
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.8.2018 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:6.8.2018 10:00
Paikka: Oulu
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ilmoitettu tarjousten avaamispäivämäärä on suuntaa-antava. Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana. Tarjoukset avataan Monetra Oy hankintapalveluiden toimesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin