«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Tuomi Logistiikka Oy : Teiskon henkilöliikenteen hankinta suorahankintana

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013546
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-257958

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Tursonkatu 4
Postinumero:33540
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lauri Tiainen
Puhelin:+358 401960685
Sähköpostiosoite:lauri.tiainen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Teiskon henkilöliikenteen hankinta suorahankintana
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka hankkii Teiskon henkilöliikenteen suorahankintana. Sopimuskausi alkaa 1.7.2018 ja on voimassa siihen saakka, kunnes uuteen kilpailutukseen perustuva sopimuskausi käynnistyy. Sopimuskausi kestää vähintään vuoden.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuomi Logistiikka hankkii Teiskon henkilöliikenteen suorahankintana. Sopimuskausi alkaa 1.7.2018 ja on voimassa siihen saakka, kunnes uuteen kilpailutukseen perustuva sopimuskausi käynnistyy. Sopimuskausi kestää vähintään vuoden.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste:Painotus:
Laatuperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 213-442578

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Teiskon henkilöliikenteen hankinta suorahankintana

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
5.6.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:JHK Invest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2282890-9
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:henry.kuitunen@hotmail.com
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aitolahden monipalvelu avoin yhtiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2341918-9
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:bussi@teiskonliikenne.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

3. Selitys

Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40 §:n 1 mom. 4-kohdan mukaan silloin, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Teiskon henkilöliikenteestä on keväällä 2018 järjestetty kaksi tarjouskilpailua, jotka molemmat on jouduttu keskeyttämään. Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan varahenkilön 21.2.2018 tekemän päätöksen mukaan hankinta jouduttiin keskeyttämään kohteiden 5 ja 6 osalta hankintayksikön tekemän ajoneuvojen määriä koskevan virheen vuoksi. Toimitusjohtajan varahenkilön 13.4.2018 tekemän päätöksen mukaan hankinta jouduttiin keskeyttämään kohteiden 5 ja 6 osalta, koska tarjotut hinnat ylittivät hankinnalle budjetissa varatut varat. Mainitut hankintamenettelyiden keskeyttämiset ovat perustuneet todellisiin ja perusteltuihin syihin. Keskeytyspäätöksen 13.4.2018 jälkeen hankintayksikkö julkaisi 17.4.2018 tietopyynnön, jolla kutsuttiin palveluntuottajia markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelussa kävi ilmi, että nykyisellä toimintamallilla ei ole mahdollista jatkaa Teiskon henkilöliikenteen tuottamista pitkällä aikavälillä, vaan toimintamalli tulee suunnitella kokonaan uudelleen. Kyseessä on kaupungin järjestämisvastuulla oleva toiminta, eikä palveluun saa tulla pienintäkään katkosta. Palvelun on käynnistyttävä 1.7.2018. Uusi, kolmas kilpailutus ei jäljellä olevassa ajassa ole mahdollinen. Hankintayksikkö ei ole voinut ennalta varautua siihen, että se joutuu kaksi kertaa keskeyttämään hankintaprosessin ja että markkinavuoropuhelukin osoittautuu tuloksettomaksi. Kyseessä on siten hankintalain 40 §:n 1 mom. 4-kohdassa mainittu tilanne, jossa sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

«« Takaisin