«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Oracle-lisensoinnin optimointi sekä näihin liittyvät hankinnat

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013541
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-257761

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2574261-7
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5 / Kirjaamo
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295504000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@valtori.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.valtori.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oracle-lisensoinnin optimointi sekä näihin liittyvät hankinnat
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Toimintaympäristön Oracle-lisensoinnin optimointi sekä näihin liittyvät hankinnat, ks. tarkemmin kohta II.2.4 Kuvaus hankinnasta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2034994 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oleva hankintayksikön nykyisen Oracle-lisensoinnin optimointi ja siihen liittyvät hankinnat sisältävät lainsäädännön mukaisten Valtorin asiakkaiden tarvitsemat tuotteiden käyttöoikeudet liittyen julkishallinnon organisaatiomuutoksiin, olemassa olevien tuotteiden tukipalvelujen konsolidoinnin, ympäristöjen hallintatyökalun päivityksen sis. tukipalvelut sekä palvelualustojen päivityksen (Cloud).

Hankintakokonaisuudella kehitetään entisestään toimintaympäristön turvallisuutta ja saavutetaan lisää tehokkuutta palvelutuotannossa sekä välittömiä ja myöhemmin realisoituvia huomattavia kustannussäästöjä suhteessa erikseen tehtyihin hankintoihin. Säästöjä syntyy tässä yhteydessä esim. veloituksettomista käyttöoikeuslaajennuksista sekä poisjäävistä aiemmista vuosittaisista tukimaksuista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 084-190400

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
747/02.05/2014
Nimi:
Oracle-lisensoinnin optimointi sekä näihin liittyvät hankinnat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oracle Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0640021-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:2034994 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2034994 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Hankinta tehdään suoranhankintana Oracle Finland Oy:ltä yksinoikeusperustein, koska muilla toimijoilla ei ole oikeutta muuttaa jo olemassa olevia sopijapuolten välisiä sopimuksia, eikä näin ollen myöskään sopia kyseessä olevasta kokonaisuudesta. Hankintayksikön palvelutuotantoympäristöt, joita sen lakisääteiset asiakkaat käyttävät, perustuvat laajoilta osin aiemmin tehdyissä kilpailutuksissa valituksi tulleeseen Oracle-teknologiaan. Edelliseen viitaten tuotevalinta itsessään perustuu käytössä olevaan arkkitehtuuriin, joka on vaatinut laajamittaisia investointeja ja joka edelleen on lainsäädännön mukainen teknisistä syistä seuraava välttämätön suorahankintaperuste.

Hankinnan kohteena olevalle kokonaisuudelle ei ole järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja eikä kilpailun puuttuminen johdu myöskään hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin