«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Inkontinenssituotteet

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013540
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-256652
Tarjoukset 24.08.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=134612&tpk=37fd810c-376c-471a-9424-3c496025a846

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Tursonkatu 4
Postinumero:33540
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Taina Kyyhkynen
Puhelin:+358 401702189
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818235-5
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.khshp.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tekme Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2145554-9
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tekme.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=134612&tpk=37fd810c-376c-471a-9424-3c496025a846
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Inkontinenssituotteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Paperiset hygieniatarvikkeet. (33770000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa inkontinenssituotteet; vaipat ja vuodesuojat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien; Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä; alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Sopimuskauden pituus on 3 vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on marraskuu 2018.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa tarjouspyynnön mukaisesti inkontinenssituotteet, vaipat ja vuodesuojat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien; Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä; alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Sopimuskauden pituus on 3 vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on marraskuu 2018. Tampereen ja Oriveden kaupungeilla on voimassa oleva sopimus 31.12.2020 saakka. Tampere ja Orivesi siirtyvät käyttämään tätä sopimusta 1.1.2021 alkaen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on siirtymässä HUS sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle. Päijät-Häme siirtyy käyttämään HUS:n tulevan inkontinenssituotteiden kilpailutuksen perusteella tehtyä sopimusta arviolta 31.1.2020. Päijät-Häme jatkaa Tuomi Logistiikka Oy:n tekemässä hankintasopimuksessa niin pitkään, kunnes HUS Logistiikka on saanut uudet sopimukset voimaan. Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien sekä Hausjärven ja Lopen kuntien alueella olevilla yksiköillä on voimassa oleva sopimus 30.5.2020 saakka, sisältäen mahdollisen 3 vuoden optiokauden. Alue siirtyy käyttämään tätä sopimusta em. sopimuskauden jälkeen. Hankintasopimuksella hankintoja tehdään Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän; sekä näiden omistaja- ja jäsenkunnille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä sen omistaja- ja jäsenkuntien puolesta hankintoja tekee myös Tuomi Logistiikka Oy. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä sen omistaja- ja jäsenkuntien puolesta hankintoja tekee myös Tekme Oy. Tekme Oy:n nimi tulee muuttumaan todennäköisesti ennen sopimuskauden alkua. Hankinnassa mukana olevat kunnat (liite 1) on kerrottu alueen kuntien laitokset, palvelutalot ja muut yksiköt, jonne vaippoja tarjouspyynnön julkaisuhetkellä toimitetaan. Samalle alueelle pakataan ja/tai jaellaan vaippoja kotona asuville kotijakelun asiakkaille. Inkotenssituotteita käytetään alueen laitoksissa, asiakkaiden kotona sekä palvelutaloissa. Toiminnan erityispiirteiden, laajan alueen, sekä laitos- että kotijakelun sujuvuuden turvaamiseksi hankintaa ei ole jaettu osiin vaan toiminnan ja alueen hallittavuuden ja toimitusten varmistamiseksi hankinta järjestetään yhden toimijan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
33000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuskauden jatkamisesta neuvotellaan osapuolten kesken. Sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana, mikäli kumpikaan osapuoli ei ilmoita sopimuksen päättymisestä viimeistään puolta vuotta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sopimuksen irtisanomisaika on tilaajan irtisanoessa sopimuksen kuusi (6) kuukautta ja toimittajan irtisanoessa sopimuksen kaksitoista (12) kuukautta kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Kirjalliseksi katsotaan myös sähköpostilla tehty irtisanomisilmoitus. Irtisanomisilmoitus on tehtäväsopimusyhteyshenkilölle.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin ja ammatti-tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.8.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.8.2018 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin