«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Veikkaus Oy : Vakuutuspalveluiden kilpailutus

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013526
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255223
Osallistumishakemukset 13.07.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/justia?id=192436&tpk=3b2bf960-607d-48c7-976f-b8100f575d7e

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:VEIKKAUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Justia Oy/Jussi Loukkola
Sähköpostiosoite:kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.justia.fi

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Justia Oy
Postiosoite:Keilaranta 1
Postinumero:02150
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Justia Oy/Jussi Loukkola
Sähköpostiosoite:kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.justia.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/justia?id=192436&tpk=3b2bf960-607d-48c7-976f-b8100f575d7e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vakuutuspalveluiden kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Veikkaus Oy:n vahinkovakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen kilpailutus rajoitetussa menettelyssä. Kilpailutukseen osallistuvat tarjoajat valitaan osallistumishakemusten perusteella.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Veikkaus Oy:n vahinkovakuutuspalvelujen hankinta sisältäen työtapaturma-, ryhmätapaturma-, matka-, sairauskulu-, omaisuus-, keskeytys-, vastuu-, rikos-, oikeusturva- kuljetus- ja ajoneuvovakuutusten kilpailutuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Vakuutuspalvelut hankitaan toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksikkö on valtuuttanut Justia Oy:n vakuutusmeklarina kilpailuttamaan vakuutuspalvelut. Osallistumishakemus tarjouskilpailuun tulee tehdä tässä ilmoituksessa mainitussa sähköisessä tarjouspalvelussa. Selvyyden vuoksi todetaan, että siltä osin kuin osallistumispyynnössä on käytetty termiä tarjoaja, tarkoitetaan tässä vaiheessa tarjouskilpailun ehdokasta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - Ulkomainen tarjoaja täyttää laissa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) asetetut edellytykset ja muut määräykset. - Suomalainen tarjoaja täyttää vakuutusyhtiölaissa (521/2008) asetetut edellytykset ja muut määräykset. - Tarjoajalla on voimassa oleva toimilupa vakuutuspalveluiden tarjoamiseen ja tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. - Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin ja tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. - Tarjoajan vakuutuspalvelut ovat saatavissa suomen kielellä Ehdokkaan on annettava myös ESPD-lomakkeella pyydetyt tiedot. Mikäli osallistumishakemus tehdään soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi ryhmittymänä (ml. alihankkijat), kaikkien ryhmittymän jäsenten on täytettävä asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä esitettävä ESPD-lomakkeen mukaiset tiedot.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudelliset ja tekniset edellytykset ovat vakavaraisuuden, kannattavuuden ja luottokelpoisuuden kannalta hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava suomenkielinen, asiakaskohtainen sähköinen verkkopalvelu (sähköinen vakuutus- ja vahinkokansio) vahinkojen, vakuutusmuutosten ja muiden tietojen ilmoittamiseen eri vakuutuslajeissa. Tarjoajan verkkopalvelun tulee henkilötietojen käsittelyn osalta täyttää voimassa olevan henkilötietolain ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset ja palvelun tulee muutenkin olla tietoturvaltaan riittävästi ja asianmukaisesti suojattu sekä hankintayksikön valtuuttamien käyttäjien käytettävissä ajankohdasta riippumatta. Tarjoajan sähköisen verkkopalvelun kautta hankintayksikön tulee myös voida tarkastella ja tulostaa suomenkielisinä eri vakuutuslajien osalta hankintayksikön voimassaolevia vakuutustietoja ja -ehtoja sekä tulostaa vakuutustodistuksia. Tarjoajalla tulee olla hankintayksikön vapaasti käytettävissä vakuutusmaksujen verkkolaskutusominaisuus eri vakuutuslajeissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 1§ ja 2. luku Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 1§ ja 13§

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.7.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin