«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tammelan kunta : TAMMELAN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUT

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013482
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255185
Tarjoukset 02.08.2018 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tammela?id=187790&tpk=4d8f443e-2814-43f0-a91f-0fecfc311614

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tammelan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0153179-4
Postiosoite:Hakkapeliitantie 2
Postinumero:31300
Postitoimipaikka:Tammela
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Karhe
Puhelin:+358 341201
Sähköpostiosoite:jouni.karhe@tammela.fi
NUTS-koodi:Tammela (K834)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tammela.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tammela

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tammela?id=187790&tpk=4d8f443e-2814-43f0-a91f-0fecfc311614
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TAMMELAN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tammelan kunnalla on yli 15 toimipisteen muodostama lähiverkko, joka toimii Lounean omistaman kuitu- sekä kuparikaapeloinnin varassa. Omia kaapelointeja kunnalla ei ole. Tarkoituksena on ajanmukaistaa kunnan tietoliikenneverkko kokonaisuudessaan. Tietoliikennenopeuksia on tarpeen nostaa ja lähiverkon kytkimet sekä wlan-ratkaisu uusia. Tarjouspyynnön kohteena on sopimushinnoittelu, jolla tilaaja hankkii sopimuskauden ajan tarvitsemansa määrän tietoliikennepalveluja valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainitut volyymit sekä liikennenopeudet ovat suuntaa antavia eivätkä tilaajaa sitovia, tilattavat palvelut tarkentuvat käyttöönottovaiheessa. Muutamien toimipisteiden mahdollinen toiminnan loppuminen sekä tuleva koulukeskuksen remontti ja sen tarvitsemat väistötilat vaikuttavat volyymiin sopimuskauden aikana. Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen. Kokonaishankinta tehdään yhdeltä toimittajalta, tarjoajien on jätettävä tarjous kaikkiin kolmeen osa-alueeseen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: 1, 2 ja 3

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lähiverkon tietoliikenneyhteydet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Tammela (K834)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimipisteiden liityntäyhteydet lähiverkkoon, internet - yhteys, palomuuripalvelut, vpn - etätyöyhteydet sekä dhcp - palvelu. Hinnoittelu eri nopeusluokille, josta tilaaja voi vapaasti valita toimipisteiden lähiverkkoyhteyksille sekä internet - yhteydelle tilanteen mukaan tarvitsemansa nopeusluokan. Lisäksi uusien kuituliittymien hinnoittelu. Mikäli jonkin toimipisteen toiminta sopimuskauden aikana lakkaa, toimittaja sitoutuu lakkauttamaan ko. liittymän laskutuksen. Eri toimipisteet, niiden nykyiset nopeusluokat sekä suuntaa antava tavoitetila on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lähiverkon wlan-ratkaisu ja muut aktiivilaitteet, sekä niiden ylläpitopalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Verkkoinfrastruktuuri. (32424000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kunnan lähiverkossa olevien toimipisteiden kytkimet ja wlan-tukiasemat kuukausihinnoiteltuna palveluna, sisältäen tarvittavan suunnittelun, asennukset, sekä ylläpito- hallinta- ja valvontapalvelut. Toimipisteisiin toimitettavien aktiivilaitteiden tulee olla toimittajan laitteita ja toimittaja vastaa niiden asennuksesta, testauksesta, hallinnasta ja ylläpidosta sekä rajapinnasta lähiverkkoon. Nykyinen langaton verkkoratkaisu on uusimisen tarpeessa. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tvt-laitteiden käyttö on opetussuunnitelmaan kirjattu velvoite. Hankittavan ratkaisun vaatimuksena on aikaansaada tarvittavat kunnan toimipisteet kattava luotettava, kapasiteetiltaan riittävä sekä turvallinen langaton lähiverkko. Kyseisen ratkaisun tulee taata langattoman verkon ehdoton toimivuus varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa, joissa aktiivisten langattoman verkon käyttäjien käyttäjämäärät liikkuvat kymmenissä - sadoissa. Liitteessä 1 on kuvattu nykyisten wlan - tukiasemien määrät toimipisteittäin. Määrät antavat suuntaa myös tulevan ratkaisun mitoitukseen. Nykyisille tukiasemille ovat kaapeloinnit luonnollisesti olemassa ja niitä pystyy pääosin hyödyntämään myös jatkossa. Toimittajalla on oltava valmius mahdollisesti tarvittavien lisäkaapelointien tekemiseen, muutamassa kohteessa myös kuitukaapeloinnin rakentamiseen samassa pihapiirissä olevien erillisten rakennusten välille. Ratkaisussa tulee ylimääräisenä haasteena huomioida lähiaikoina alkava, muutaman vuoden kestävä koulukeskuksen remonttivaihe sekä remontin aikana käytettävät väistötilat muissa toimipisteissä. Verkon tulee toimia remontin eri vaiheissa moitteettomasti tilanteen mukaan niissä tiloissa jotka kulloinkin ovat koulukäytössä. Kytkimet ovat suurelta osin vanhoja ja porteiltaan 100Mb tasoisia, ja ne on kauttaaltaan myös tarpeen korvata nykyaikaisilla laitteilla joissa on riittävä kapasiteetti, sekä tarpeen mukaan myös poE-virransyöttö wlan-tukiasemille. Liitteessä 1 on kuvattu toimipisteissä olevien nykyisten kytkimien määrät. Kytkimissä tulee olla toimipisteestä riippuen kunnan omat VLANit hallinto, opetus, vierailija sekä kulunvalvonta. Ulkopuolisista toimijoista Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) verkko on myös tuotu kunnan kytkimiin omana VLANina kunnan eri toimipisteissä työskentelevän FSHKY:n henkilöstön käyttöön. Hankittavan ratkaisun tulee tukea tätä mahdollisuutta jatkossakin. Wlan - tukiasemiin tarvitaan mahdollisen hallinta-VLANin lisäksi ainoastaan kunnan VLANit hallinto, opetus sekä vierailija.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Erilliset internet-yhteydet
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Tammela (K834)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue 3 koskee kevyempiä ja kustannustehokkaampia laajakaistaratkaisuja toimipisteille, jotka eivät tarvitse yhteyttä kunnan lähiverkkoon, eivätkä erillisiä VLANeja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.8.2018 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 25.9.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.8.2018 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2018
«« Takaisin