«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Kertaluonteiset lattioiden peruspuhdistus ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustöiden hankinta ajalle 1.9.2018 - 31.8.2019

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013460
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255171
Tarjoukset 16.07.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=191927&tpk=73e57dd8-0ce6-4189-939b-f22e8d76c68f

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 3000
Postinumero:53001
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päivi Koskinen
Puhelin:+358 931086341
Sähköpostiosoite:paivi.koskinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.edu.hel.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinkikasvatusjakoulutus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=191927&tpk=73e57dd8-0ce6-4189-939b-f22e8d76c68f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kertaluonteiset lattioiden peruspuhdistus ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustöiden hankinta ajalle 1.9.2018 - 31.8.2019
Viitenumero:
HEL2018 - 006669
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää tarjouskilpailun varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteisista lattioiden peruspesuista, ikkuna- ja lasipintojen pesuista sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistuspalveluista. Palvelut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 (palvelukuvaus). Pyydettävä palvelu on kertaluonteista. Pesut ja puhdistukset on jaettu 16 ryhmään (=hankinnan kohde). Tarjous tulee antaa kokonaisesta ryhmästä. Yksi ryhmä voi sisältää kaikkia kolmea otsikossa mainittua pesu- ja puhdistustyötä tai joissakin ryhmissä vain osaa niistä. Tarjouksen voi antaa yhdestä, useammasta tai kaikista ryhmistä, joten tarjoajaksi voi siten tulla yksi tai useampi toimittaja. Annettuja ryhmiä ei voi jakaa osiin vaan kaikki ryhmän kohteet tulee tarjota. Palvelua tilaavat päiväkodit, esikoulut, ryhmäperhepäiväkodit ja leikkipuistot. Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää Tilaaja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pyydetty palvelu on kuvattu palvelukuvauksessa (liite 1)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 20
Hinta 80 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2018 - 31.8.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 062-137557
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.7.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.9.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.8.2018 08:00
Paikka: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2018
«« Takaisin