«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ylivieskan seurakunta : Ylivieskan kirkon rakentajien hankinta

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013452
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-254167
Osallistumishakemukset 29.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMY4fWPgBDVdDnq7cpgWijujmmrWxo2X1br19%2FKPECeoCbM%2FdAkciHIW

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ylivieskan seurakunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0190578-4
Postiosoite:Terveystie 11
Postinumero:84100
Postitoimipaikka:Ylivieska
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pentti Haikola
Puhelin:+358 400861047
Sähköpostiosoite:pentti.haikola@evl.fi
NUTS-koodi:Ylivieska (K977)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://ylivieskanseurakunta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMY4fWPgBDVdDnq7cpgWijujmmrWxo2X1br19%2FKPECeoCbM%2FdAkciHIW

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMY4fWPgBDVdDnq7cpgWijujmmrWxo2X1br19%2FKPECeoCbM%2FdAkciHIW
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ylivieskan kirkon rakentajien hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankkeessa on kyse Ylivieskan uuden kirkon suunnittelusta ja rakentamisesta pääsiäisenä 2016 tuhopolton seurauksena palaneen kirkon tilalle. Kirkkorakennukseen suunniteltavien tilojen tavoitellaan synnyttävän uudenlaista toimintaa kirkon tiloissa. Tilojen tulee soveltua kahden hengen keskusteluista enimmillään noin 700 hengen tilaisuuksiin. Tavoitteena on, että tilat ovat muunneltavissa, yhdistettävissä tai voivat olla samanaikaisesti eri käytössä. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 10 milj. euroa (sis. alv).

Ylivieskan seurakunta toteuttaa Ylivieskan uuden kirkon ja sen yhteyteen rakennettavan seurakuntasalin allianssihankkeena. Allianssin muodostavat tilaajan ja hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi jo valitun toimijan lisäksi erikseen kilpailutettavat suunnittelijoiden ja rakentajien ryhmittymät. Allianssi suunnittelee ja toteuttaa hankkeen peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina jakaen hankkeen riskit ja hyödyt.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Ylivieska (K977)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ylivieska

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankinta koskee vain rakentajien (rakennus-, LVI- ja sähköurakointi) hankintaa. Rakentajat hankitaan neuvottelumenettelyä käyttäen yhtenä ryhmittymänä, joka sisältää kaikki em. urakoinnin osa-alueet.

Tilaaja ja valitut palveluntuottajat kirjoittavat kehitysvaiheen allianssisopimuksen ja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen. Rakentajien osalta kehitysvaihe alkaa alustavan arvion mukaan aikaisintaan syyskuussa 2018. Kehitysvaiheen jälkeen tilaaja tekee lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta.

Lisätietoa hankinnasta löytyy hankinta-asiakirjoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:20 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan on täytettävä tarjouspyynnön liitteessä 1.1 "Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet", yksityiskohtaisesti esitetyt ehdokkaan osallistumisvaatimukset, ehdokkaan taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä ehdokkaan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi ehdokasta ei saa koskea ESPD-lomakkeessa ilmoitetut poissulkemisperusteet. Ehdokas, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Ylivieskan kirkon rakentajien hankinnassa käytetään nopeutettua menettelyä, sillä rakentajien hankinta on kertaalleen keskeytetty ja käynnistetään tällä ilmoituksella samansisältöisenä uudelleen. Hankinnan keskeyttäminen johtui teknisestä virheestä liittyen korjausilmoituksessa ilmoitettuun päivämäärään. Hankinnasta on annettu ennakkoilmoitus 5.3.2018 ja alkuperäinen hankintailmoitus on julkaistu 25.4.2018, joten voidaan olettaa, että hankinta on ollut mahdollisten tarjoajien tiedossa riittävän pitkään.

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 045-097500
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.6.2018 12:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
3.7.2018
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tämä hankintailmoitus koskee Ylivieskan kirkon rakentajien hankintaa, joka käynnistetään uudelleen. Aiempi hankinta (HILMA-numero: 2018-009250) on keskeytetty HILMA:ssa jälki-ilmoituksella.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMY4fWPgBDVdDnq7cpgWijujmmrWxo2X1br19%2FKPECeoCbM%2FdAkciHIW
«« Takaisin