«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Liikenneturva : KESKEYTYSILMOITUS: Liikenneturvan asiakaslehden toimittaminen

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013357
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255550

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikenneturva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201619-6
Postiosoite:Sitratie 7
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@liikenneturva.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikenneturva.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Liikenneturvan asiakaslehden toimittaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekstitoimituspalvelut. (92312211-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liikenneturvan asiakaslehden Liikennevilkun sisällön tuottaminen ja toimittaminen siten, että lehteä tehdään osittain yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Lehden kohderyhmänä ovat liikenneturvallisuusalan ammattilaiset. Lehden tavoitteena ja tarkoituksena on liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Painetun asiakaslehden levikki on kerralla 8 500 kappaletta. Lisäksi lehti ilmestyy verkkoversiona.

Lehden painatus ja jakelu eivät kuulu nyt kilpailutettavan hankinnan piiriin.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tämän hankintailmoituksen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Paino- ja toimituspalvelut. (79823000-9)
Graafiset suunnittelupalvelut. (79822500-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Liikenneturvan asiakaslehden Liikennevilkun sisällön tuottaminen ja toimittaminen siten, että lehteä tehdään osittain yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Lehden kohderyhmänä ovat liikenneturvallisuusalan ammattilaiset. Lehden tavoitteena ja tarkoituksena on liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Painetun asiakaslehden levikki on kerralla 8 500 kappaletta. Lisäksi lehti ilmestyy verkkoversiona.

Lehden painatus ja jakelu eivät kuulu nyt kilpailutettavan hankinnan piiriin.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tämän hankintailmoituksen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Juttunäytteet20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Infograafit10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyys10
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 014-028830

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
0
Nimi:
Hankinta on keskeytetty eikä sopimuksia ole tehty

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouskilpailuun on saatu ennakko-odotuksista poiketen vain kaksi tarjousta, jotka ovat lisäksi poikenneet toisistaan merkittävästi niin hinnallisesti kuin laadullisesti.

Tarjousten vähäisyys sekä kahden saadun tarjouksen suuri keskinäinen ero on johtanut käytännössä siihen, ettei todellista kilpailua ole lopulta syntynyt.

Hankintamenettely on päätetty tästä syystä keskeyttää.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin