«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite : Kävelykuntoutusrobotti

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-013164
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-256528

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0216462-3
Postiosoite:Mariankatu 16-20
Postinumero:67200
Postitoimipaikka:Kokkola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Tieva
Puhelin:+358 404882850
Sähköpostiosoite:hankinnat@soite.fi
NUTS-koodi:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.soite.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kävelykuntoutusrobotti
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TIETOPYYNTÖ:

Soite kuntayhtymä on hankkimassa kuntoutuspalveluihin kävelykuntoutusrobottia.

Pyydämme tekemään ilmoituksen hankintayksikköön 18.7.2018 klo 16:00 mennessä, jos voitte tarjota tämän tietopyynnön vaatimusten mukaista kävelykuntoutusrobottia.

Hankintayksikkö varaa oikeuden järjestää hankinta joko omistukseen tai vuokrauksella

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kävelyrobotin on tarkoitus mahdollistaa kuntoutujalle täysin avustettu tai osittain avustettu kävely.

Laitteen tulee soveltua neurologisesti vaikeavammaiselle, erityisesti kävelykuntoutuksen akuuttivaiheeseen. Laitteen tulee olla robottiavusteinen, varustettuna mekaanisesti säädettävillä ortooseilla.

Kävelyrobotin tulee sisältää muun muassa ortoosit, juoksumaton ja painonkevennysjärjestelmän.

Tarkemmat vaatimukset käyvät ilmi tämän tietopyynnön liitteestä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
13.6.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kävelykuntoutusrobotin ehdottomat tekniset ja laadulliset vaatimukset:

- tarjottavien laitteiden on täytettävä lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista ja siihen tehtyjen muutosten sekä viranomaisten asettamat vaatimukset sairaanhoitotarvikkeille ja laitteille,

- tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassaolevat työ- ja käyttöturvallisuusvaatimukset,

- tarjottujen tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä,

- laitteessa on oltava dynaaminen painonkevennysjärjestelmä, jota on voitava käyttää kaukosäätimellä,

- laitteen mukana tulee toimittaa 4 kappaletta valjaita erikokoisille kuntoutujille, kokojen tulee olla S, M, L.

ja XL tai vastaavat:

- laitteen juoksumatolle on päästävä helposti pyörätuolilla ramppia pitkin,

- laitteen tulee soveltua 130 kg painoiselle henkilölle ja mahdollistaa 200 cm pituisen potilaan.

painokevennetyn kävelyn:

- laitteen täytyy soveltua painokevennettyyn kävelymattokuntoutukseen robottiavusteisesti, mutta myös ilman robottia painekevennetyn kävelyn harjoitteluun,

- laitteessa täytyy olla virtuaalinen biofeedback-ohjelmisto sekä näyttötaulu tai muu vastaava tekninen ratkaisu,

- ohjelmistojen tulee soveltua toimintakyvyltään eritasoisille kuntoutujille,

- laitteella tulee pystyä mittaamaan vähintään seuraavat: kävelymatka, lihasten aktiivisuus, lihasten jäykkyys/vastus, alaraajanivelten liikelaajuudet ja isometriset liikevoimat,

- laitteessa tulee olla mahdollisuus tallentaa vähintään 10 kuntoutujan mittaustulokset ja harjoitushistoria.

myöhempää dokumentointia varten (tallenteet tulee saada myös tulostettua):

- laitteella tai lisälaitteella on pystyttävä ohjaamaan mekaanisesti lantion sivusuuntaista liikettä.

painonsiirron simuloimiseksi sekä lantion kiertoa

Laitteessa on oltava tietokoneyhteydellä ja voimasensoreilla varustetut alaraajaortoosit mitkä mahdollistavat seuraavat seikat:

- robottiautomatiikan, joka ohjaa/simuloi normaalia kävelymallia estäen mekaanisesti alaraajanivelten.

yliojentumiset esim. polvinivelessä:

- soveltuvuuden täysin pleegisen toispuolihalvauspotilaan kävelyn harjoitteluun, jolloin laitteessa täytyy olla tarvittava automatiikka, jolla saadaan säädettyä avustuksen määrää raajakohtaisesti täysin avustetusta täysin vapaaseen itsenäiseen harjoitteluun,

- mahdollistaa halvaantuneen alaraajan toiminnan ohjauksen koko pituudeltaan lonkkanivelestä.

nilkkaniveleen asti, myös jalkaterän toiminnallinen tuenta on oltava:

- laitteessa on oltava mahdollisuus lonkan ja polven liikelaajuuksien säätöön mekaanisesti, symmetrisesti ja.

epäsymmetrisesti.

Käytettävyyteen liittyen:

- potilaskohtaiset, yksilölliset säätömahdollisuudet (mm. ortoosien, juoksumaton, painokevennyksen.

osalta), laitteen tukevuus ja vankkatekoisuus, laitteen turvallisuus (onko automaattinen hätäkatkaisin):

- laitteen mahdollisuus hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia (ulossaatavien tietojen tiedostomuodot ja.

laitteeseen kytkettävän biofeedbackin kehitysmahdollisuudet):

- mahdolliset virtuaaliympäristövaihtoehdot ja niiden monipuolisuus,

- automaattinen spasmin tunnistus, automaattinen rentoutustoiminto tai muu vastaa tekninen ratkaisu,

- Tarjotun laitteiston on muodostettava täysin toimiva, käyttökuntoon saatettu, pyydettyyn käyttötarkoitukseen.

sopiva kokonaisuus:

- Laitetoimittaja vastaa laittaa käyttöturvallisuudesta mahdollisen koekäytön aikana.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018
«« Takaisin