«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Lahden kaupunki : Kerinkallion päiväkodin väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja vuokraus

06.06.2018 10:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-012540

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2018-008466
Hankinnan nimi
Kerinkallion päiväkodin väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja vuokraus, Lahden kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lahden kaupunki
Y-tunnus 0149669-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lahden kaupunki, Lahden Tilakeskus
Yhteyshenkilö Kunnossapitoinsinööri Eeva Kemppainen
Postiosoite Aleksanterinkatu 24 A
Postinumero 15140
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358381411
Sähköpostiosoite tilakeskus@lahti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lahti.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kerinkallion päiväkodin väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja vuokraus
Hankinnan kuvaus

Tarjoukseen tulee sisältyä Kerinkallion päiväkodin tilapäisten toimitilojen suunnittelu, rakennusluvan hakeminen, betonipaaluperustusten ja tilaelementtien toimitus, asennus, käyttökuntoon saattaminen ja käytönopastus sekä tilojen vuokraaminen tilaajalle neljäksi vuodeksi tarjouspyyntökirjeen ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Tilaohjelman mukainen huoneala on 1521 m2 ilman teknisiä tiloja. Tarjotut pinta-alat voivat poiketa +- 5% tilaohjelmassa esitetystä, mikäli toiminallisuus säilyy.

Tarjouksen tulee sisältää tilaelementtien perustukset kantavan maapohjan päältä (tilaaja tekee tarvittavat maanvahvistus- ym. aluerakenteet valmiiksi) toimitus ja pystytys käyttövalmiiksi sekä tilojen purkaminen ja poiskuljetus vuokra-ajan päätyttyä nostokaluston käytöstä aiheutuvine kustannuksineen.

Tarjouksessa tulee eritellä pystytyksen ja poisviennin kustannukset

Pääkohde
Päänimikkeistö
Modulaariset ja siirrettävät rakennukset. (44211100-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lahti (K398)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 31.10.2022

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Vastauksena hankintailmoitukseen saatiin määräaikaan mennessä vain yksi (1) tarjous, mistä johtuen ei ole mahdollista tehdä miltään osin vertailua tarjousten hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken. Lisäksi tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, koska tarjouksen sisältö ei vastaa tilaajan tarjouspyynnössään asettamia tilojen toiminnallisuusvaatimuksia. Myös hintatarjous on puutteellinen.

Tilaaja on tarjouspyynnössään pidättänyt itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään annetuista tarjouksista. Hankintalain 125 § mukaan hankinta voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

Viranhatijapäätös keskeytyksestä on lähetetty sähköisesti tarjoajalle 7.5.2018.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin