«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin kaupunki : Suun terveydenhuollon ostopalvelut

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-012445
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255750

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 6030
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eeva Rantala
Puhelin:+358 503412834
Sähköpostiosoite:eeva.rantala@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon ostopalvelut
Viitenumero:
HEL 2014–002411 H040-14
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoitopalvelut. (85131000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto hankkii ostopalveluina hammashoitopalveluja lähinnä aikuisväestölle täydentämään omaa palveluntuotantoaan. Ostopalveluna hankittava hoito ei sisällä erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Palveluntuottajan tulee tehdä kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.2.2015 - 14.2.2020
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:
Varsinainen sopimuskausi on ollut 15.2.2015-14.2.2018. Sopimukseen on sisältynyt mahdollisuus kahden optiovuoden käyttöönottoon. Molemmat optiovuodet on otettu käyttöön. Optiokauden sopimus on ajalle 15.2.2018-14.2.2020.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 108-246628

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
HEL 2014–002411
Nimi:
Suun terveydenhuollon ostopalvelut

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
13.11.2014
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Coronaria Hoitoketju Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1752598-9
Postiosoite:Kasarmintie 15
Postinumero:90130
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20830000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Varsinaisesta hankinnasta on tehty EU-jälki-ilmoitus 7.6.2018, ja ilmoitus on julkaistu TED-tietokannassa 7.6.2018.

Hankinnan kansallinen tunniste on 2014-019958, HEL 2014-002411.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoitopalvelut. (85131000-6)
VII.1.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto hankkii ostopalveluina hammashoitopalveluja lähinnä aikuisväestölle täydentämään omaa palveluntuotantoaan. Ostopalveluna hankittava hoito ei sisällä erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Palveluntuottajan tulee tehdä kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:
Ks. kohta II.2.7
VII.1.6) Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 22620000 EUR
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
VII.1.7) Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Coronaria Hoitoketju Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1752598-9
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Ilmoituksen kohteena on hankintasopimuksen muuttaminen siten, että ostettavia viikkotuntimääriä lisätään tarjouspyynnössä HEL 2014–00211 arvioidusta 440 viikkotunnista 566 viikkotuntiin ajalla 1.8.2018–14.2.2020.

Sopimuksessa HEL 2014–002411 mainitaan ostettavasta tuntimäärästä siten, että ”Tilaaja ei sitoudu tiettyihin tuntimääriin. Hankittavasta tuntimäärästä sovitaan erikseen vuosittain kaupunginvaltuuston päätettyä talousarviosta.”

Sopimuksessa ei ole määritelty tarkemmin sitä, kuinka paljon ostettavia viikkotunteja voidaan lisätä tilanteessa, jossa talousarvio antaa siihen mahdollisuuden ja tilaajalla on tarve suuremmasta lisäviikkotuntimäärästä, kuin tarjouspyynnössä arvioitu 440 viikkotuntimäärä.

Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä lisätuntimää viikoittain, vaan ilmoitettu viikkotuntimäärän lisäys on ilmoitus maksimissaan lisättävästä / ostettavasta lisäkapasiteetista.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Tilaajalla on tarve lisätä ostettavia viikkotunteja täydentämään omaa palveluntuotantoaan.

Kyseessä on Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) § 136, 2 mom. 2-kohdan mukainen lisäpalvelu. Lisäpalvelutarpeet eivät sisälly alkuperäiseen hankintasopimukseen.

Hankintayksikkö katsoo, että kyseessä oleva lisähankinnan kilpailuttaminen ja / tai osittainen palveluntuottajan vaihtaminen aiheuttaisi kohtuuttomia teknisiä vaikeuksia tilaajalle ja saattaisi johtaa yksikkökustannustason nousuun. Em. hankinnassa palveluntuottaja käyttää tilaajan potilastietojärjestelmää. Lisäksi potilasohjaus ko. hankintaan ja siihen liittyvien ajanvarauskirjojen osittainen hallinta tapahtuu tilaajan yksiköissä.

Palveluntuottajan osittainenkaan vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista syistä, koska se aiheuttaisi kohtuuttoman paljon lisätyötä ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Muutoksen suuruus on enimmillään noin 8,6 % alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvosta

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 20830000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 22620000 EUR
«« Takaisin