«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kotkan kaupunki : Kaavoitukseen liittyvät katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalvelut

30.05.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-012430
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 102-233316
Tarjoukset 31.07.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=189467&tpk=23ad3f02-5ad5-4369-b551-183ebe1b9ba7

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kotkan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0160225-7
Postiosoite:PL 205
Postinumero:48101
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankintasuunnittelija Mervi Veini
Sähköpostiosoite:hankintasuunnittelu@kotka.fi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kotka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kotka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=189467&tpk=23ad3f02-5ad5-4369-b551-183ebe1b9ba7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kaavoitukseen liittyvät katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut. (71311000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kotkan kaupunki pyytää tarjousta kaavoitukseen liittyvistä katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tällä hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa. Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat tarjousvertailun perusteella syntyneessä kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1). Kotkan kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tienrakentamista koskevat konsulttipalvelut. (71311210-6)
Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut. (71311200-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka (K285)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

KATU - JA LIIKENNESUUNNITTELUPALVELUT Hankinta kattaa kaavoitukseen liittyvien katu- ja liikennesuunnittelun osa-alueiden - kevytliikenteen (jalankulku, pyöräily) - ajoneuvoliikenteen - joukkoliikenteen - pysäköinnin, ml. laskennat suunnittelupalvelut. Esimerkkejä suunnittelutoimeksiannoista ja/tai tehtäväalueista: - liikennelaskennat - liikennetutkimukset - liikenteen yleissuunnittelu, järjestelmätason suunnittelu Seuraaviin kohteisiin liittyvät suunnittelutehtävät on rajattu pois tästä hankinnasta: - satamaliikenne - lentokenttäliikenne - raideliikenne

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa ottamalla käyttöön 1 + 1 vuoden optiot.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.7.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.7.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2018
«« Takaisin